Important

2019-2020: BANI DE LICEU

Ministerul Educaţiei Naționale desfășoară de 14 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă un sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar, a fost lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă mijloace de informare utile pe acest subiect.

IMPORTANT!

 

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

 


12.4.2019 Florentina Danci Programul social „Bani de liceu”

2019 Admitere în învățământul liceal

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2019-2020 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

7.11.2018 Florentina Danci Examene

2019 Evaluare naționala la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul ministrului Educației Naționale 4461 / 27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019 

Potrivit documentelor mai sus menționate probele din cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 2018-2019, în intervalul 7 - 23 mai 2019.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă și comunicare) și 23 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

 

Modele de subiecte

7.11.2018 Florentina Danci Examene

Ultimele articole

2019, 9 septembrie: Festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020

Dragi elevi, stimaţi părinţi, conducerea Colegiului Național "Liviu Rebreanu" alături de Consiliul Profesoral vă invită să participaţi la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020, luni, 9 septembrie, de la ora 09:30, pe platoul din curtea Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa.

Mult succes în noul an școlar! 

5.9.2019 Florentina Danci Anunturi

2019, 3 septembrie: Programare examene de diferențe

EXAMENE DIFERENȚE - 03.09.2019

- INFORMATICĂ - ora 9:00
- LIMBA LATINĂ - ora 9:00
- CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA MARII BRITANII - ora 11:00
- EDUCAȚIE MUZICALĂ/EDUCAȚIE PLASTICĂ - ora 13:00


Lista cu elevii și disciplinele la care susțin examene de diferențe este afișată la avizierul școlii.

28.8.2019 Florentina Danci Anunturi

2019, 28 august - Solicitare oferte servicii medicina muncii

Colegiul National "Liviu Rebreanu", cu sediul in Bistrița, b-dul Republicii nr. 8, lansează prezenta solicitare de ofertă pentru achiziționarea prin procedura de achiziție directă de "Servicii de medicina muncii" pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitate.

Precizări pentru cei interesați să depună ofertă:
• Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 30.08.2019, ora 12;
• Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Național "Liviu Rebreanu", bd. Republicii nr. 8, Bistrița până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul CNLR, telefon 0363/100.438, între orele 8-16.

28.8.2019 Florentina Danci ACHIZITII PUBLICE

2019, 3 septembrie: Examene de diferență

În data de 3 septembrie 2019, se vor susține examene de diferență pentru elevii care au depus cereri de transfer. Informații suplimentare puteți obține la Secretariatul CNLR.

14.8.2019 Florentina Danci Anunturi