Important

Biblioteca Anului -2014

Videoclipul prezentat de CNLR în concursul naţional Biblioteca Anului 2014 s-a clasat pe locul al II lea! Rezultatele aici

Mulţumim tuturor pentru voturi! Împreună am reuşit!

În data de 23 aprilie, Ziua Internaţională a Cărţii şi Drepturilor de Autor, echipa care a realizat filmuleţul va participa la festivitatea de premiere, desfăşurată la Iaşi, la Biblioteca Centrală Universitară. 

Biblioteca CNLR va primi cărţi în valoare de 2000 lei.

 

16.4.2014 Alina Cret 3, 2, 1... noutăţi!

2014 - Olimpiada naţională Lectura ca abilitate de viață

CNLR Bistriţa, 3-6 aprilie 2014: Olimpiada naţională "Lectura ca abilitate de viață"

Trăim în societatea mileniului III, într-o lume reală invadată tot mai mult, tot mai intens de virtual. În acest context puternic digitalizat, purtând amprenta iconicului și a percepțiilor de suprafață, promovarea lecturii este un demers curajos.

Reconsiderarea lecturii în termeni de competență cheie capabilă să dezvolte elevilor abilități de viață prin care aceștia să se ancoreze în concretul imediat, să se regăsească, să comunice și să relaționeze corect reprezintă o pledoarie pentru formarea unor cetățeni activi, adaptați societății și timpului lor.

Un concurs național croit pe această filosofie și care debutează la Bistrița ne onorează și aduce plus valoare învățământului din județ.

Prof. CAMELIA TABĂRĂ,

inspector școlar general


Olimpiada naţională "Lectura ca abilitate de viață" - ediţia 2013

 

26.3.2014 Florentina Danci Olimpiade scolare

Biblioteca anului 2014

Noi, CNLR, ne-am înscris în concursul naţional organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi: BIBLIOTECA ANULUI 2014. Aceasta a fost partea cea mai uşoară pentru echipa de proiect, mai exact câţiva elevi şi bibliotecara şi o profesoară şi multe alte ajutoare şi…

Participarea la acest concurs presupune promovarea audio-vizuală a bibliotecii, cu alte cuvinte un videoclip de câteva minute prin care să arătăm judeţului (Am reuşit!) şi mai apoi tării întregi (asta dacă ne susţineţi în continuare) ce face biblioteca pentru voi şi voi pentru bibliotecă. 


Ce puteţi face voi? Nimic mai simplu. Pe pagina de facebook a  Casei Corpului Didactic "Spiru Haret" Iaşi puteţi apăsa butonul "like" la postarea referitoare la colegiul nostru şi eventual să "daţi şi un share" pentru că avem nevoie de susţinerea tuturor prietenilor.

Videoclipul câştigător (cărţi în valoare de 4000 lei) va fi ales dintre primele cinci videoclipuri, clasate ca număr de voturi aka  "like-uri".

Vă mulţumim pentru susţinere!

echipa Bibliotecii CNLR

(Luisa, Raluca, Sorina, Ionuţ, Cristi, Bogdan şi ... DB)

24.3.2014 Florentina Danci 3, 2, 1... noutăţi!

Evaluare Naţională (EN-2014) - clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a


Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014.

Calendarul desfăşurării Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014.


În anul şcolar 2013-2014, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 - 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 - 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 - 29 mai. 

PRIMA SESIUNE are următorul calendar:

- clasa a II-a (6 mai: Limba română - scris şi citit; 7 mai: Limba maternă - scris şi citit; 8 mai:  Matematică)

- clasa a IV-a (13 mai: Limba română - Limba maternă; 14 mai: Matematică)

- clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)

 SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:

- clasa a II-a (20 mai: Limba română - scris şi citit; 21 mai: Limba maternă - scris şi citit; 22 mai: Matematică)

- clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe)

- clasa a IV-a (28 mai: Limba română - Limba maternă; 29 mai: Matematică). 


Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.

Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. 

Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fiînvăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ

Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

9.1.2014 Florentina Danci Examene

Ultimele articole

2014 - Proiectul educațional „Istoria de lângă noi”

În data de 3 martie 2014, elevii clasei a IX-a F de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu", sub coordonarea profesorilor Chiș Silvius Ovidiu și Luca Ioan, au participat la lecția cu tema „Bistrița - oraș medieval", desfășurată la Muzeul Județean BN.
Plecând de la analiza exponatelor din colecțiile Muzeului Județean, elevii au aflat informații noi despre întemeirea orașului Bistrița, topografia orașului în Evul Mediu, ocupațiile și modul de viață ale locuitorilor.
Activitatea a urmărit să le dezvolte elevilor implicați capacitatea de a înțelege mesajul surselor istorice, de a utiliza adecvat coordonatele spațiale și temporale relative la un subiect istoric și să le permită acestora să recunoască perspectivele multiple asupra faptelor și proceselor istorice, utilizând surse istorice diverse.

Album foto - 3 martie 2014


În data de 17 martie 2014, elevii claselor a IX-a F si a IX -a A de la Colegiul National "Liviu Rebreanu", coordonati de profesorii Chis Silvius Ovidiu si Horga Adina, au efectuat o vizita la Biserica Evanghelica Bistrita.
Cu aceasta ocazie, elevii au aflat noi informatii despre istoricul si etapele de constructie ale Bisericii Evanghelice, si au putut sa aplice cunostintele dobandite in sala de clasa referitoare la stilul gotic.
Activitatea a urmarit sa le dezvolte elevilor implicati capacitatea de a recunoaste un context cultural si istoric, de a intelege mesajul surselor istorice vizuale si de a apprecia valorile trecutului prin raportare la actualitate.

Album foto - 17 martie 2014

4.3.2014 Florentina Danci Proiecte catedra de istorie

Înscrierea în învăţământul primar 2014

Lista copiilor admiși la CNLR in clasa pregatitoare

Lista cereri de înscriere nesoluționate după prima etapă

Lista locurilor ramase libere dupa etapa I la CNLR


Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2014-2015, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița

Secția română:

-  2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri

 

Care sunt actele necesare înscrierii?

  • Cerere-tip de înscriere (se completeaza online - formular disponibil începând cu data de 24 februarie 2014 sau la secretariatul CNLR)
  • Copii după acte de identitate părinți/tutori legali
  • Copie după certificatul de naștere al copilului
  • Adeverință de la medicul de familie, fișa de vaccinări
  • Adeverință de la grădiniță
  • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (copiii care îndeplinesc 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2014)
  • Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de departajare generale si specifice (adeverinta copil cu handicap sau orfan daca este cazul, adeverință angajator,etc).

ZIUA PORȚILOR DESCHISE: marți, 25 februarie 2014, între orele 8-18

În cadrul acestei acţiuni, părinţii, copiii şi alte persoane interesate vor avea ocazia să viziteze spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi să poarte discuţii cu personalul didactic al CNLR Bistrița.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9 din metodologie, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criterii generale de departajare:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare aplicabile la CNLR Bistrița


Program de înscriere (la secretariatul Colegiulul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița - Corp A, bd. Republicii nr. 8

Perioada: 24 februarie – 14 martie 2014

LUNI-VINERI: 08:00-20:00
SÂMBĂTA: 08:00-13:00


Album foto: Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița - Şcoala primară

Prezentare CNLR - învățământ primar (ppsx)

Sectorizarea municipiului Bistriţa pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2014-2015

Centrele de evaluare şi componenţa comisiilor care vor asigura evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul şcolar 2014-2015


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015 (ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015)

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015(ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015)

18.2.2014 Florentina Danci Plan de şcolarizare

Declaratia 230 - 2% din impozitul anual pentru Asociaţia REBIS

Formularul 230 se folosește pentru a direcționa 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Părinții care doresc să sprijine Asociația REBIS pot depune acest formular completat la Secretariatul CNLR până în data de 01 mai 2014.

Declaratia 230 - formular prin care direcţionaţi 2% din impozitul anual către asociaţia REBIS

10.2.2014 Florentina Danci Anunturi