Important

Bacalaureat 2015

IMPORTANT:

Afisare rezultate BACALAUREAT 2015 (data modificata):   MARTI 7 iulie 2015


LEGISLATIE:

Ordin nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2015

Calendarul examenului de bacalaureat 2015

 

Examenul de bacalaureat 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile ordinului nr. 4430/29.08.2014.

 

Extrase din ordinul nr. 4430/29.08.2014  referitor la programele şcolare:

"Art.3. - (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele limba și literatura italiană maternă și matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național - 2015, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin."

Programa de examen pentru disciplina MATEMATICĂ - Bacalaureat 2015

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2015, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.

Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale (proba D) - Bacalaureat 2014

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil real, tehnologiv, vocaţional-cu excepţia profilului pedagogic) - Bacalaureat 2014

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil umanist, vocaţional - pedagogic) - Bacalaureat 2014

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2015, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

Programa de examen pentru disciplina FIZICĂ - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina CHIMIE - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE - Bacalaureat 2013

Programa de examen pentru disciplina ECONOMIE - Bacalaureat 2013

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin. (1), (2) și (3), valabile în sesiunile anului 2015, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010.

Programe de examen bacalaureat 2011 valabile la examenul de bacalaureat 2015

 


Ordin nr. 3483/15.05.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat


 

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2015

Modele de subiecte din anii precedenți


Bacalaureat - anii precedenți

30.10.2014 Florentina Danci Examene

Ultimele articole

2015: Concursul Judetean SANITARII PRICEPUTI

CNLR a câștigat din nou! Vineri, 22 mai 2015 echipa CNLR - formată din Bodiu Mădălina, Cilean Alexandra, Ganea Iustin, Găurean Andrei, Stupinean Larisa și Toma Paula - a obținut locul I la etapa județeană a concursului "Sanitarii pricepuți".
Emoționați, fiind prima lor reprezentație, elevii au reușit să mânuiască tehnicile de prim ajutor cu multă stăpânire de sine și au obținut un rezultat excepțional, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Prin muncă susținută, au reușit să onoreze școala noastră și clasa din care toți fac parte - a IX-a C. Echipa a avut o dinamică bună, rolul fiecăruia fiind bine definit, ceea ce a constituit avantajul liceenilor noștri.
Pregătirea echipajului a fost asigurată de către doamna profesoară Câmpan Felicia care i-a îndrumat în pregatirea teoretica din istoricul Societății Naționale de Cruce Roșie - organizatorul concursului - dar i-a și inițiat în primul ajutor, cerința de bază a concursului. Ei au primit și ajutorul membrelor din fosta echipă a liceului care a avut rezultate excelente la participările anterioare, ajungând chiar și la etapa naționala a concursului.
Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita - Nasaud a recompensat echipajul CNLR cu o garda de 12 ore cu un echipaj de urgenta.
Felicitari echipajului ,,Sanitarii priceputi'' ai CNLR!

ALBUM FOTO

27.5.2015 Florentina Danci Proiecte catedra de biologie

2015: FLASH MOB Erasmus+

Joi, 21 mai 2015, a avut loc o activitate de tip flash mob pentru atragerea atenției publicului asupra proiectului Erasmus+ "Unesco Heritage"

VIDEO FLASH MOB - FACEBOOK

22.5.2015 Florentina Danci Erasmus+