Important

Tutorial utilizare Google Meet pe tabletele PRITOM

Au fost sesizate probleme audio (volum scăzut al microfonului) la conectarea elevilor de pe tabletele primite de la scoală.
Pentru folosirea aplicației Meet, atașez un tutorial cu soluția identificată de noi până în momentul publicării acesti articol.
Pe scurt, trebuie accesate programele Meet si Classroom exclusiv din browserul Google Chrome.

Tutorial utilizare Google Meet pe tabletele PRITOM

21.1.2021 Florentina Danci Resurse educaționale
deschise

2020, ianuarie: Anunț distribuire tablete

Părinții elevilor/elevii majori care au declarat că nu au dispozitiv personal pentru școala online sunt invitați în perioada imediat următoare să ridice tableta pentru elev din sala 30, etaj II, Școala Gimnazială (corp B) în intervalul 9:00-15:00.

Dacă între timp au achiziționat dispozitive personale pentru elevi, vor face o declarație pe proprie răspundere că nu mai doresc să beneficieze de tabletă din partea școlii. Declarațiile vor fi centralizate de diriginți.

24.12.2020 Florentina Danci Anunturi

2020-2021: Burse sociale și burse de studiu

ANUNȚ pentru depunerea dosarelor de burse sociale

TERMEN DE DEPUNERE:15 octombrie 2020

Dosarele pentru burse sociale lit.a) și lit.c) și a burselor de studiu pentru primul semestru a anului scoalar 2020-2021 se depun in perioada 17.09.2020-15.10.2020 la serviciul contabilitate din cadrul colegiului de luni pana vineri in intervalul orar 12:00-14:00.

 • Salariul minim brut pe tara garantat este de 2230 lei (1346 lei net).
 • Actele necesare fiecarui tip de bursa sunt prevazute in anexa 1,2,3,4.

Documentele vor fi depuse in dosar plic pe care se va nota nume si prenume elev, nume și prenume diriginte, clasa si numar telefon.
Bursele de performanta,merit, sociale lit.a) si c) si bursele de studiu se vor acorda in conformitate cu criteriile specifice de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar conform Ordinului nr.5576/2011 si a Ordinului nr.5085/2019 aprobate de Consiliul de Administratie al Colegiului National Liviu Rebreanu Bistrita.

Cereri tip pentru acordare burse

18.9.2020 Florentina Danci Burse elevi

Structura anului școlar 2020-2021

Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.

Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

 • Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
 • Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
 • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
 • Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)
 • Vacanța de primăvară
  • Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
  • Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
 • Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel'' se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Cadru normativ: Ordin ministru 3.125/29.01.2020 structură an școlar 2020-2021 

10.9.2020 Florentina Danci Plan școlarizare

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

CICLUL PRIMAR

 • Secția română:

-  2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri;

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri;

 • Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri.

CICLUL GIMNAZIAL

 • Secția română:

-  3 clase învățământ tradițional;

 • Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional;

CICLUL LICEAL:

Secția română:

2 clase matematică-informatică, intensiv informatică - 56 locuri 

- 1 clasă științe ale naturii - 28 locuri

- 1 clasă științe ale naturii - bilingv engleză - 28 locuri

- 1 clasă științe sociale - bilingv engleză - 28 locuri

- 1 clasă filologie - 28 locuri

- 1 clasă filologie - intensiv franceză - 28 locuri

Secția germană:

- 1 clasă științele naturii - 28 locuri.

CNLR Bistrița - galerie foto campus școlar

18.5.2020 Florentina Danci Plan școlarizare