Important

2015 - Noul Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

În atenția profesorilor, elevilor și părinților!

 

Noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 23 bis din data de 13 ianuarie 2015.

Regulamentul de organizare si functionare a unitatăților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) a fost aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115 din data de 15.12.2014.

19.1.2015 Florentina Danci Documente specifice

Ultimele articole

Gradatii de merit 2015

ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

 

   1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar    

Perioada: 9-20 februarie 2015

   2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu    

Perioada: 23-27 februarie 2015

   3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ    

Perioada: 2-20 martie 2015

   4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar  

Perioada: 23-31 aprilie 2015

   5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate    

Perioada: 1-22 aprilie 2015

   6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

   7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 14-15 mai 2015

   8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 mai 2015

   9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 19-20 mai 2015

   10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 21-25 mai 2015

   11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de învăţământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 26-27 mai 2015

   12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 28-29 mai 2015

   13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale

Termen: 11 august 2015

22.1.2015 Florentina Danci Gradaţii şi distincţii

Înscrierea în învăţământul primar 2015-2016

Plan de școlarizare pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2015-2016, la Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița:

 

Secția română:

-  2 clase învățământ tradițional * 25 locuri/clasă = 50 locuri

- 1 clasă step-by-step * 25 locuri/clasă = 25 locuri

 

Secția germană:

- 1 clasă învățământ tradițional* 25 locuri/clasă = 25 locuri 

 

 

Sectorizarea municipiului Bistriţa pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 

 

21.1.2015 Florentina Danci Plan scolarizare

2015: Concurs pentru elevi propus de Clubul Francofon de Afaceri din Cluj

În atenția elevilor din clasele IX-XII, profil matematică-informatică!

CONCURS C.FAC 2015

Clubul Francofon de Afaceri din Cluj, in colaborare cu Institutul Francez Cluj-Napoca, clubul Rotary Dej și Academy+PLUS, invită elevii secției de matematică-informatică sa participe la concursul lansat pe data de 12 ianuarie. Proiectul are avizul ISJ-Bistrița-Năsăud.

Detalii și condiții de participare în documentele de mai jos.

Pentru un plus de informații asupra etapelor și desfașurării concursului , organizatorii concursului vor fi la dispoziția dumneavoastră, marți, 27 ianuarie, ora 12:30, in Sala Festiva a liceului.

Persoana de contact: Alice Trif, e-mail: alicetrif2@gmail.com

Va așteptăm sa fiți cât mai numeroși și mai interesați la intâlnirea cu C FAC!

Broșură ”Premiile C.FAC 2015”

Regulamentul concursului ”Premiile C.FAC 2015”

20.1.2015 Florentina Danci Concursuri

CCD Bistrita - Oferta cursuri si activitati pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155

În atenția cadrelor didactice interesate de activități pentru întocmirea Raportului individual de dezvoltare profesională pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează în perioada 15 ianuarie - 31 martie 2015 diverse cursuri și activități din Oferta de programe și activități pentru anul școlar 2014-2015, în cadrul proiectului „Înveți învățând pe alții - Dezvoltarea personală și managementul timpului liber" activități la care se pot înscrie toate cadrele didactice interesate.

Oferta de programe si activitati CCD BISTRIȚA


Responsabilul cu formarea continuă - CNLR Bistrita: prof. Georgeta Marosi

Casa Corpului Didactic al Judetului Bistrita-Nasaud - www.ccdbn.ro

Pentru informaţii şi înscrieri, contactaţi CCD Bistriţa la telefon 0263-237.094 sau e-mail ccd_bistrita@yahoo.com.

 

16.1.2015 Florentina Danci Perfectionare cadre didactice 2014-2015