Important

2022: Eliberare acte de studii

Eliberarea actelor de studii pentru absolvenţii claselor a XII-a se face începând cu data de 6 iulie 2022, ora 9:00.

Se vor elibera următoarele acte de studii:

  • diplomă de absolvire a liceului;
  • certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
  • certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
  • certificat de competențe digitale;
  • certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă;
  • atestat de competență lingvistică;
  • atestat de competențe profesionale;
  • diplomă de bacalaureat;
  • foaia matricolă.
28.6.2022 Florentina Danci Anunturi

Ultimele articole

2022, iunie 30: Prezentarea proiectului- schimbarea obiceiurilor

Vrei să-ți îmbunătățești stilul de viață?

Poți participa la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+  The Challenge to a Healthy Life.

Contactează pe unul dintre profesorii mentori pentru a obține credențialele de conactare pe platforma proiectului: chl.cnlr.ro

Pentru a înțelege ce trebuie să faci citește prezentarea și urmărește videoul de prezentare.

 

1.7.2022 Silviu Candale Erasmus+ 2021-2023 C.H.L.

2022 Bacalaureat - contestații

Eventualele contestații se vor depune în data de 27 iunie 2022, între orele 12:00-18:00 folosind cerere tip completată și semnată de candidat depusă după cum urmează:

-în sala 8, parter, școala gimnazială, de către candidat, având asupra lui cartea de identitate

SAU

- online, pe adresa de e-mail contestatiibac@cnlr.ro (formular contestație însoțit de copie după cartea de identitate a candidatului și numărul de telefon al candidatului pentru confirmare de primire)

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă care nu mai poate fi modificată.

Formular contestație notă probă bacalaureat

27.6.2022 Florentina Danci 2022: Bacalaureat sesiunea iunie – iulie

Rezultate înscriere la clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

Toți elevii din circumscripția școlară a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” Bistrița au fost admiși la înscrierea în clasa pregătitoare 2022-2023.

Elevi respinși ( elevi din afara circumscripției școlare a colegiului)