CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Admiterea în liceu și în învățământul profesional > 2023: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

2023: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 - 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

Programe examen evaluare naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2023

Calendarul admiterii pe scurt:

17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă \ Desfășurarea probelor de aptitudini

6-7, 10 - 17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei aVIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați 

14.3.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult