CNLR> Prezentare > Plan școlarizare > Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2023-2024

Circumscripții școlare clasa pregătitoare

Model de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023, inclusiv

Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare  pentru anul școlar 2023-2024 la CNLR 

*Formațiunile de studiu vor fi constituie respectând prevederile procedurii aprobate de CA al CNLR.

Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri (www.edu.ro)

 

8.6.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult