CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Admiterea în liceu și în învățământul profesional > 2024: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional > 2024: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - bilingv / limbă maternă

2024: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - bilingv / limbă maternă

REZULTATE FINALE (după contestații):

Rezultate bilingv limba engleză 2024

Rezultate bilingv limba franceză 2024

Rezultate proba limba germană maternă 2024

Eventualele contestații la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se pot depune la secretariatul colegiului în data de luni, 27 mai 2024, între orele 12:00-16:00.


LIMBA GERMANĂ:

Subiect proba scrisă limba germană 2024

Barem proba scrisă limba germană 2024

LIMBA FRANCEZĂ:

Subiect și barem proba scrisă limba franceză 2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă franceză (pentru clasele cu profil bilingv)  se va desfășura în sala de sport roșie (lângă sala sport veche), începând cu ora 9:00 și va dura 60 de minute. Intrarea elevilor în săli se va face începând cu ora 8:15, până la ora 8.30, pe baza cărții de identitate. Imediat după proba scrisă, în aceiași zi, elevii vor susține proba orală. 

LIMBA ENGLEZĂ:

Subiect proba scrisă limba engleză 2024

Barem proba scrisă limba engleză 2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă engleză (pentru clasele cu profil bilingv)  se va desfășura în corpul B, începând cu ora 9:00 și va dura 60 de minute. Intrarea elevilor în săli se va face începând cu ora 8:15, până la ora 8.30, pe baza cărții de identitate. Imediat după proba scrisă, în aceiași zi, elevii vor susține proba orală. Elevii vor fi prezenți mai devreme cu o jumătate de oră față de ora programată.


CALENDAR - Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (engleză, franceză) și de limbă maternă (germană)

Data Eveniment

16-17 mai 2024

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă

21 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză

22 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă franceză

23 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă germană

27 mai 2024

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

31 mai 2024

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

14.6.2024 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult