CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a > 2022: Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

2022: Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a:

 • Scris - Limba română - 10 mai 2022
 • Scris - Limba maternă - 10 mai 2022
 • Citit - Limba română - 11 mai 2022
 • Citit - Limba maternă - 11 mai 2022
 • Matematică - 12 mai 2022
 • Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 13 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:

 • Limba română - 17 mai 2022
 • Matematică - 18 mai 2022
 • Limba maternă - 19 mai 2022

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

 • Limbă și comunicare - 25 mai 2022
 • Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022

12.12.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult