CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a > 2023: Evaluare națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

2023: Evaluare națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) - 2023

  • 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)

  • 10 mai  2023: Limba română & limba maternă (citit)

  • 11 mai 2023: Matematică 

  • 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)


CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) - 2023

  • 16 mai 2023: Limba română 

  • 17 mai 2023: Matematică 

  • 18 mai 2023: Limba maternă 


CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) - 2023

  • 24 mai 2023: Limbă şi comunicare

  • 25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii


ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilornaţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

 
2.5.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult