CNLR> Prezentare > Plan școlarizare > Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei de înscriere, aprobată de Ministerul Educației, prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţite de documente justificative, la secretariatul CNLR.

În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, CNLR asigură posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere, la numărul 0363/100438. Programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

Cererea-tip de înscriere se poate, de asemenea, completa online la adresa inscriere.edu.ro,  transmite prin e-mail la adresa clspreg@cnlr.rosau prin poştă, în intervalul 11 aprilie – 14 mai 2024. În acest caz, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere (formular Anexa 3), respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024. Ulterior, părintele trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în vederea validării cererii.

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ. 

Informații utile privind înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025

Circumscripție școlară CNLR Bistrița


Procedură de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor în formațiunile de studiu, aprobată prin OME nr. 3945/2024

În 28 iunie a.c., de la ora 10, în CDI-biblioteca CNLR (cu acces exclusiv pe poarta de pe Zimbrului, pe lângă bibliotecă) va avea loc şedinţa de distribuire aleatorie a elevilor în formaţiunile de studiu aferente clasei pregătitoare.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor/elevilor pot participa, în calitate de observatori, la repartizarea pe clase a acestora.

Actualizare:

Din motive obiective. ședința se va desfășura luni, 8 iulie a.c., de la ora 10, în sala 8 din corpul B al CNLR.


Formulare:

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2024-2025 – etapa I (model orientativ, se listează la înscriere din aplicația informatică)

Anexa 1 - Cererea-tip pentru eliberare recomandare de înscriere de către grădiniță

Anexa 2 - Cererea-tip pentru solicitare evaluare copil în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare (pentru copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)

Anexa 3 - Declarația-tip pe propria răspundere a părintelui (în situația completării online a cererii de înscriere, a trimiterii prin e-mail sau prin poștă)


Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024 || Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri - Ministerul Educației

9.7.2024 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult