Important

Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - 2024

Lista notelor finale la Evaluarea Națională 2024


25 iunie 2024: Limba și literatura română - Repartizare elevi în săli 

27 iunie 2024: Matematică - Repartizare elevi în săli

28 iunie 2024: Limba maternă - Repartizare elevi în săli

Instrucțiuni pentru elevii participanți la Evaluare Națională

Probele se vor susține în Corpul B al CNLR Bistrița, elevii vor fi prezenți în sălile de examen la ora 8:30.

Calendarul Evaluare Națională de la finalul clasei a VIII-a 2024:

11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională (se face de către secretariatul școlii)
14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română
27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică
28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă
3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor
9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Ultimele articole

2024: Bacalaureat - probe scrise

Rezultate contestații CE1426

REZULTATE INIȚIALE BACALAUREAT 2024 - CE1426


REZULTATE FINALE BACALAUREAT 2024 - CNLR Bistrița

Anunț contestații Bacalaureat 2024


2024, 1 iulie: Repartizare candidați pentru proba E)a)

2024, 2 iulie: Repartizare candidați pentru proba E)c)

2024, 4 iulie: Repartizare candidați pentru proba E)d)

2024, 5 iulie: Repartizare candidați pentru proba E)b)

Accesul candidaților în sala de examen se face în intervalul 8:00-8:30 pe baza actului de identitate, după predarea bagajelor personale la sala 4, parter.

Redactarea lucrării se face cu pix / stilou cu cerneală de culoare albastră.


Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024 - probe scrise, sesiunea iunie – iulie 2024,

 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale
12.7.2024 Florentina Danci Bacalaureat 2024

2023-2024: Examenul de corigență

Rezultatele examenului de corigență

Calendarul examenului de corigență:

12 iulie

Susținerea probelor, după cum urmează:

 • 8:30 – proba scrisă
 • 10:30 – proba orală

Proba scrisă se vor susține în corpul B, sala 7, parter.

Proba orală:

 • limba și literatura română, corpul B, sala 6 (parter)
 • matematică, corpul B, sala 7 (parter)
 • fizică, corpul B, sala 8 (parter)

Sala de bagaje va fi în sala 4.

14 iulie, până la ora 15

Afișarea rezultatelor

15 iulie, în intervalul 8-15

Depunerea cererii de reexaminare la secretariatul CNLR

16 iulie

Susținerea reexaminării

 

·         După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

·         Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

·         Pentru elevii declaraţi corigenţi, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

·         Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

·         Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic – elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

·         Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori.

12.7.2024 Silviu Candale Anunțuri

BAC 2024 - Competențe lingvistice și digitale

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Repartizare candidați la Proba A - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Repartizare candidați la Proba B - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 

Repartizare candidați la Proba D - Proba de evaluare a competențelor digitale 

Repartizare clase pe zile la Proba D - Proba de evaluare a competențelor digitale

Repartizare candidați la Proba C - Proba orală de evaluare a competetențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională  

Repartizare candidați la Proba C - Proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Observații: 

1) Pentru probele A și B candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălilor de examinare cu cel puțin 30 de minute înainte de ora precizată în planificare.

2) Pentru proba D candidații susțin proba în zilele programate, în intervalul orar 13:00 - 14:30, iar accesul candidaților în săli se face pe baza documentului de identitate până la ora 12:30.

3) Proba C orală se va susține marți, 25.06.2024 în corpul de clădire CDI în sălile P (parter), IS1 (etaj I Sala 1) și IS2 (etaj I Sala 2). Candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălilor de examinare cu cel puțin 30 de minute înainte de ora precizată în planificare. Accesul candidaților în săli se face pe baza documentului de identitate. 

4) Proba C de înțelegere a unui text audiat și scrisă se vor susține miercuri, 26.06.2024 astfel: proba de înțelegere a unui text audiat între orele 12:00 - 12:20 cu prezența în sală până la ora 11:30, respectiv proba scrisă între orele 13:00 - 15:00 cu prezența în sală pînă la ora 12:30. Accesul candidaților în săli se face pe baza documentului de identitate. Sala de bagaje este sala 9. 

 

8.7.2024 Marius Zăvoian Bacalaureat 2024

Pagini anexe

Mai mult