Important

2024, 13 aprilie: Olimpiada de Tehnologia Informației, secțiunea C# - etapa județeană

2024, 13 aprilie: Repartizare elevi în săli - Olimpiada de Tehnologia Informației, secțiunea C# - etapa județeană

Concurenții vor fi prezenți, la ora 8.30, la CNLR Bistrița, în laboratoarele în care sunt repartizați.

Proba începe la ora 9:00 și va dura 4 ore.

12.4.2024 Florentina Danci Olimpiade școlare

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei de înscriere, aprobată de Ministerul Educației, prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţite de documente justificative, la secretariatul CNLR.

În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, CNLR asigură posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere, la numărul 0363/100438. Programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

Cererea-tip de înscriere se poate, de asemenea, completa online la adresa inscriere.edu.ro,  transmite prin e-mail la adresa clspreg@cnlr.rosau prin poştă, în intervalul 11 aprilie – 14 mai 2024. În acest caz, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere (formular Anexa 3), respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024. Ulterior, părintele trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în vederea validării cererii.

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ. 


Informații utile privind înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025

Circumscripție școlară CNLR Bistrița

Procedură de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor în formațiunile de studiu, aprobată prin OME nr. 3945/2024


Formulare:

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2024-2025 – etapa I (model orientativ, se listează la înscriere din aplicația informatică)

Anexa 1 - Cererea-tip pentru eliberare recomandare de înscriere de către grădiniță

Anexa 2 - Cererea-tip pentru solicitare evaluare copil în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare (pentru copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)

Anexa 3 - Declarația-tip pe propria răspundere a părintelui (în situația completării online a cererii de înscriere, a trimiterii prin e-mail sau prin poștă)


Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024 || Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri - Ministerul Educației

25.3.2024 Florentina Danci Plan școlarizare

Ultimele articole

2024: OSTERMARKT cu clasa a II-a germană

Ostermarkt este o tradiție a sașilor sărbătorită în sâmbata dinaintea sărbătorii de Florii. Clasa a II-a germană, a participat anul acesta la parada împreună cu alți copii de la secția germană, îmbrăcați în costumele tradiționale. Am confecționat împreună cu copiii obiecte specifice Paștelor. La standul nostru am avut pentru cei însetați și o limonada gustoasă. Nici pomișorul de Paști nu a lipsit. Mă bucur sa fac parte din aceasta comunitate care nu si-a uitat traditiile, de copii mei și de părinții care ne-au fost alaturi. -  înv. Armean Cristina

Album foto Ostermarkt 2024

27.3.2024 Florentina Danci Secția germană

2024: Mobilitatea personalului didactic

Etape: Transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.
 
Condiții specifice: Pentru etapele de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră, pentru anul școlar 2024-2025, pentru Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, condiția specifică, aprobată de ISJ BN, este următoarea: 
- nota 9,75 la inspecția la clasă la disciplina orelor/catedrei solicitate.
 
22.3.2024 Florentina Danci Anunțuri

Pagini anexe

Mai mult