Important

2023, 18 -19 martie: Olimpiada de informatică, etapa județeană

1. Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea liceu va avea loc sâmbătă, 18 martie 2023, în intervalul orar 9.00-13.00 astfel: .

Ø  Clasele a X-a și a XII-a la Colegiul Național Andrei Mureșanu

Ø  Clasele a IX-a și a XI-a la Colegiul Național Liviu Rebreanu, clădirea CDI (biblioteca CNLR)

2. Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea gimnaziu va avea loc duminică, 19 martie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00 la Colegiul INFOEL.

Elevii trebuie să fie prezenţi în centrele de concurs în intervalul 7:45 - 8:30.

Elevii au obligaţia să cunoască datele necesare pentru conectarea pe platforma de concurs.

17.3.2023 Florentina Danci Olimpiade școlare

Ultimele articole

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2023-2024

Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri

16.3.2023 Florentina Danci Plan școlarizare

2023: Admitere liceu (secția germană) - Proba verificare cunoștințe limba maternă germană

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă germană/maghiară conform OME nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024

 

2023: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 - 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

Programe examen evaluare naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2023

Calendarul admiterii pe scurt:

17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă \ Desfășurarea probelor de aptitudini

6-7, 10 - 17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei aVIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați 

LTTA Turcia - Follow up

Diseminarea activității de învățare din Turcia, Istanbul 10-14 octombrie 2022 a avut loc în cadrul întâlnirii metodice a bibliotecarilor școlari din județul Bistrița-Năsăud, în data de 20 octombrie 2022.

Prezentare

16.11.2022 Alina Cret ERASMUS+ 2020-2022 S.M.S.

Pagini anexe

Mai mult