Important

2024: Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - bilingv / limbă maternă

REZULTATE:

Rezultate bilingv limba engleză 2024

Rezultate bilingv limba franceză 2024

Rezultate proba limba germană maternă 2024

Eventualele contestații la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se pot depune la secretariatul colegiului în data de luni, 27 mai 2024, între orele 12:00-16:00.


LIMBA GERMANĂ:

Subiect proba scrisă limba germană 2024

Barem proba scrisă limba germană 2024

LIMBA FRANCEZĂ:

Subiect și barem proba scrisă limba franceză 2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă franceză (pentru clasele cu profil bilingv)  se va desfășura în sala de sport roșie (lângă sala sport veche), începând cu ora 9:00 și va dura 60 de minute. Intrarea elevilor în săli se va face începând cu ora 8:15, până la ora 8.30, pe baza cărții de identitate. Imediat după proba scrisă, în aceiași zi, elevii vor susține proba orală. 

LIMBA ENGLEZĂ:

Subiect proba scrisă limba engleză 2024

Barem proba scrisă limba engleză 2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă engleză (pentru clasele cu profil bilingv)  se va desfășura în corpul B, începând cu ora 9:00 și va dura 60 de minute. Intrarea elevilor în săli se va face începând cu ora 8:15, până la ora 8.30, pe baza cărții de identitate. Imediat după proba scrisă, în aceiași zi, elevii vor susține proba orală. Elevii vor fi prezenți mai devreme cu o jumătate de oră față de ora programată.


CALENDAR - Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (engleză, franceză) și de limbă maternă (germană)

Data Eveniment

16-17 mai 2024

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștinţelor de limbă modernă sau maternă

21 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză

22 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă franceză

23 mai 2024

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă germană

27 mai 2024

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

31 mai 2024

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei de înscriere, aprobată de Ministerul Educației, prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţite de documente justificative, la secretariatul CNLR.

În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, CNLR asigură posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere, la numărul 0363/100438. Programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

Cererea-tip de înscriere se poate, de asemenea, completa online la adresa inscriere.edu.ro,  transmite prin e-mail la adresa clspreg@cnlr.rosau prin poştă, în intervalul 11 aprilie – 14 mai 2024. În acest caz, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere (formular Anexa 3), respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024. Ulterior, părintele trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în vederea validării cererii.

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ. 


Informații utile privind înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025

Circumscripție școlară CNLR Bistrița

Procedură de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor în formațiunile de studiu, aprobată prin OME nr. 3945/2024


Formulare:

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2024-2025 – etapa I (model orientativ, se listează la înscriere din aplicația informatică)

Anexa 1 - Cererea-tip pentru eliberare recomandare de înscriere de către grădiniță

Anexa 2 - Cererea-tip pentru solicitare evaluare copil în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare (pentru copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)

Anexa 3 - Declarația-tip pe propria răspundere a părintelui (în situația completării online a cererii de înscriere, a trimiterii prin e-mail sau prin poștă)


Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024 || Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri - Ministerul Educației

25.3.2024 Florentina Danci Plan școlarizare

Ultimele articole

Pagini anexe

Mai mult