CNLR> Proiecte, programe > Profesionalizarea carierei didactice POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Profesionalizarea carierei didactice POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

23.03.2023 Link site PROF (https://www.eprof.ro/)

Adresa ME nr. 4322/05.09.2022

 


În atenția absolvenților programelor de formare PROF I și PROF II,

 

Anunțăm selecția formatorilor pentru programele de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25 Profesionalizarea carierei didactice - PROF.  A se avea în vedere adresa 467/146587/POCU/20.09.2022 și anexele aferente.

 

 

 

23.3.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult