CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Bacalaureat > 2022 Bacalaureat > 2022 Bacalaureat - contestații

2022 Bacalaureat - contestații

Eventualele contestații se vor depune în data de 27 iunie 2022, între orele 12:00-18:00 folosind cerere tip completată și semnată de candidat depusă după cum urmează:

-în sala 8, parter, școala gimnazială, de către candidat, având asupra lui cartea de identitate

SAU

- online, pe adresa de e-mail contestatiibac@cnlr.ro (formular contestație însoțit de copie după cartea de identitate a candidatului și numărul de telefon al candidatului pentru confirmare de primire)

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă care nu mai poate fi modificată.

Formular contestație notă probă bacalaureat

29.6.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult