CNLR> Program audiențe

Program audiențe

Director, prof. Monica Halaszi

Marți: 15-17
Miercuri: 13-14

Director adjunct, prof. Maria Sas
Luni: 14-15
Joi: 12-13 

Director adjunct, prof. Violeta Griga

Miercuri:14-15
Joi: 17-18

Înscrierea pentru audiență se poate face direct la secretariatul unității de învățământ, telefonic la numărul 0363/100.438 sau prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa: secretariat@cnlr.ro.

În toate situațiile, înscrierea pentru audiență se va face în săptămâna anterioară celei în care se solicită audiența, cu precizarea numelui persoanei care se înscrie în audiență și a motivului.

25.11.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult