Halaszi Monica

1. Studii: UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura română-limba şi literatura franceză;

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, studii masterale Management educaţional şi comunicare instituţională.

2. Grad didactic: I

3. Vechime în învăţământ: 18 ani

4. Performanţe în specialitate:

Olimpiada de limba şi literatura română/Concursul de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu"

etapa internaţională:

- an şcolar 2003-2004: menţiune - Mihaela Iulia Mureşan, clasa a IX-a

etapa naţională:

- an şcolar 2005-2006: menţiune - Iulia Sanda Ignat, clasa a VII-a

- an şcolar 2004-2005: menţiune - Mihaela Iulia Mureşan, clasa a X-a

- an şcolar 2003-2004: premiul I şi premiu special - Mihaela Iulia Mureşan, clasa a IX-a

- an şcolar 2002-2003: premiu special -  Iuliana Vârjan, clasa a VIII-a

etapa judeţeană, anul şcolar 2008-2009

- 3 premii II - clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XII-a;

- o menţiune - clasa a X-a.

Concursul de creaţie literară „Tinere condeie"

etapa naţională:

- an şcolar 2006-2007: premiul pentru dramaturgie - Dan Burzo, clasa a XII-a

5. Activităţi educativ-formative

2006 - proiectul Europa în liceu;

2006 - proiectul Cercuri de lectură.

2005 - proiectul Cunoaşte-ţi drepturile - Fii responsabil de actele tale.

6. Responsabilităţi şi apartenenţă profesională:

formator al C.C.D.;

metodist al I.S.J.;

membră în:

Comisia Naţională pentru Limba şi Literatura Română;

Grupul de lucru pentru pentru descongestionarea programelor şcolare, clasele V-VIII.

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu" ANPRO

7. Dezvoltare profesională

a. în specialitate

2008, Cluj, curs de formare Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) iniţiat de C.N.C.E.I.P.

2006-2007, Iaşi, curs de formare Orientări moderne în didactica limbii moderne în vederea integrării României în U.E., organizat de MEC şi CCD Iaşi.

2004-2005, stagii de formare pentru Proiectul Cercuri de lectură, organizate de ANPRO şi Institutul Cultural Român.

2004 - Bistriţa, programul de formare Formarea competenţelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor didactice, organizat de C.C.D. Bistriţa.

2003 - Cluj, Şcoala de vară din cadrul programului Magister pe probleme de didactica limbii şi literaturii române, organizat de D.P.P.D. Cluj

2002, Sinaia, Scoala de vară Didactica limbii si literaturii române, organizat de Centrul Educaţia 2000 +.

2002, Bucureşti, cursul de formare Proiectarea demersului didactic la limba şi literatura română şi istorie - Posibilităţi de abordare integrată, organizat de M.E.C.

1999-2000, Bistriţa, cursul de formare Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, organizat de Centrul Educaţia 2000+.

b. în management educaţional

2006, Bistriţa, cursul de formare Management educaţional, organizat de D.P.P.D. Cluj.

2006, Drobeta Turnu-Severin, cursul de formare Management şi inspecţie şcolară organizat de M.Ed.C, ISJ Mehedinţi, CCD Mehedinţi.

8. Lucrări:

a. în specialitate

manuale şcolare

2008, Limbă, cultură şi civilizaţie românească, manual pentru elevii români din Italia  şi Spania, Editura Didactică şi Pedagogică (coautor);

2007, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint (coautor);

2006, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint (coautor);

auxiliare didactice

2009, Limba şi literatura română pentru tezele cu subiect unic, Editura Humanitas Educaţional (coautor);

2008, Limba şi literatura română pentru tezele cu subiect unic, Editura Tamar (coautor);

2007, Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare, Editura Nomina (coautor);

2006, Limba română pentru Testarea Naţională, auxiliar didactic, Editura Grinta;

b. în management educaţional

2008, Managementul în instituţiile de învăţământ preuniversitar, Editura Art (coautor).

Articole de specialitate în revista de didactică a limbii şi literaturii române Perspective, în revista Limbă şi literatura română pentru elevi, în volume colective.

 

30.1.2009 .