CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Petrean Doina

Petrean Doina

 STUDII:

-1978- absolvent al facultăţii de Biologie-Geologie-Geografie-secţia Geografie

GRAD DIDACTIC: I

VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: 33 ani

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

-1978- absolvent al facultăţii de Biologie-Geologie-Geografie-secţia Geografie

-1978-1979-profesor stagiar-Şc.Gen. Probota-jud.Iaşi

-1979-1981-profesor stagiar-Şc.Gen.nr.3-Bistriţa

-1981-prezent-profesor titular C:N. L.Rebreanu Bistriţa

 -1981-gradul didactic defintiv

-1986-gradul didacticII

 -1991-gradul didactic I

-1990-1997-şef catedra de Geografie

-1992-1997- lider de sindicat în Colegiul L.Rebreanu

-1997-2001-inspector şcolar general adjunc-ISJBN

-2007-2008-director adjunct C.N. L.Rebreanu

-2008-20011-inspector şcolar de specialitate ISJBN

REZULTATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ:

-pregătirea elevilor în conformitate cu prevederile documentelor în vigoare;

-pregătirea elevilor pentru examenele naţionale;

-pregătirea elevilor pentru performanţa şcolară.

Pe tot parcursul anilor am incercat sa sădesc in sufletul elevilor mei  dragostea pentru discilina geografie, geologie. Dovada ,in acest sens, sta numărul mare de elevi care, pe parcursul timpului, au optat pentru disciplinele amintite  fie la examenele de bacalaureat fie pentru admitere la facultăţi de profil sau care aveau Geografia ca disciplină de concurs. Mă mândres cu faptul ca in cariera didactică ,de până acum, am ,aproximativ, 30 de profesori de geografie şi că unii dintre aceştia au carieră deosebită pe alte meridiane- Sărăţan Livia- Vancouver Canada.

Performanţa şcolară  a fost cea mai mare provocare şi care mi-a adus şi cele mai mari impliniri. Regret faptul ca  nu am păstrat toate diplomele obţinute de către elevii mei in toate confruntările atât judeţene dar mai ales naţionale. Oricum spaţiul nu mi-ar fi permis sa le trec pe toate.  Cred ca am adunat în jur de 50  de premii si mentiuni numai la fazele nationale. Fiecare dintre aceste premii au însemnat mult , m-au maturizat profesional  şi au dus la obţinerea   titlului  de profesor  evidenţiat ,1987.

  Încerc sa menţionez câţiva dintre elevii cu rezultate deosebite  si-i rog sa mă ierte pe cei ce nu-şi vor vedea numele. Ele exsistă toate în sufletul meu:

  • Frenţiu Cristina -locul I 1987-Oradea-clasa a-IX-a;
  • Sărăţean Liviuta- Locul III, Ploieşti- Clasa a XII;
  • 3 menţiuni pentru  clasa VIII, IX, X-XI - Caransebeş unde a primit si un premiu special;
  • Sărăţean Daciana -locul I, II, III, mentiune -1992-1996;
  • Chiorean Septimiu-premiul special-Rm.Vâlcea, menţiune;
  • Bugnar Oana-premiul III, Ivan Mihaela-premiul III, menţiune;
  • ..........

Prin delegarea de sarcini, de către inspectorul şcolar de specialitate din MEN, m-am implicat si în pregătirea elevei Cioanca Flavia pentru olimpiada internaţională ,1999, eleva colegului meu Naşcu.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea unui profesor  

Activitatea profesională

-          am parcurs etapele examenului de doctorat - doctorand  - fără finalizarea lucrării

-           am elaborat împreună cu colegi de specialitate din judeţ şi din ţară peste 10 lucrări fie pentru cursuri opţionale fie pentru bacalaureat

-          am scris numeroase articole referitoare la disciplina Geografie publicate în reviste de specialitate

-          am înfiinţat la nivelul Bistriţei un colegiu de Geografie devenit extensie a facultăţii de Geografie

-          am făcut parte din toate comisiile judeţene şi naţionale de specialitate

-          am făcut parte din toate grupurile de lucru sau chiar propunător pentru elaborarea programelor şcolare

-          am făcut parte din toate grupurile de lucru pentru elaborarea programelor de definitivat, grad II si la concursurile de ocupare a posturilor didactice

-          coordonator PISA

-          comisia de elaborare a subiectelor de bacalaureat

-          proiectul « Instrumente digitale în vederea ameliorării calităţii înăţământului »

-          am organizat - 2 olimpiade naţionale

                      - 3 olimpiade judeţene

                      - olimpiade la nivelul şcolii

-          participare la « Geomondis » unde am obţinut menţiune si premiul pentru cel mai mare punctaj

Extracuriculare 

-          excursii - 15 ani : Greica, Italia, Norvegia, Danemarca

-          acţiuni de voluntariat - Tăşuleasa

 

Proiecte mari

-          Scoală europeană

-          9 Mai - Kenyo

Simpozioane la nivel naţional şi internaţional

- opţionalul în predarea Geografiei

            - Geografia orizontului

27.10.2020 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult