CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Moldovan Maria

Moldovan Maria

Doamna profesoara Maria Moldovan s-a născut la 26 octombrie 1948 în comuna Almaş, judeţul Sălaj. După şcoala generală din comună, urmează cursurile liceale în oraşul Huedin până în anul 1966.

Din toamna anului 1966 până în 1971 studiază la Facultatea de Biologie-Geografie, secţia zoologie, a Universităţii Babeş-Bolayi din Cluj-Napoca. După absolvire a fost repartizată la Liceul Teoretic din Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde a lucrat ca profesoară de biologie din anul 1971 până în anul 1978. Din aceea perioadă a pus accentul pe lectura formativă în studiul biologiei, atât la clasele liceale, cât şi la clasele gimnaziale, şi nu pe asimilarea mecanică a unor noţiuni şi concepte de către elevi. Participă astfel în anul 1974 la Simpozionul Naţional al Învăţământului din Sibiu, organizat de Ministerul  Învăţământului  cu lucrarea „Folosirea metodelor active în studiul biologiei".

Din anul şcolar 1978 până în anul 1990 a desfăşurat activitatea ca profesoară de Biologie la Liceul Industrial Nr. 1 Bistriţa (Grup Şcolar „Grigore Moisil") unde a ocupat acest post în urma unui concurs pe plan judeţean. În această perioadă continuă pregătirea profesională, astfel obţinând gradul didactic II, iar în anul 1987 gradul didactic I, participând la numeroase cursuri de perfecţionare.

La liceul Industrial Nr. 1 Bistriţa , ca de altfel şi la Liceul Teoretic din Teaca, profesoara s-a preocupat de îmbogăţirea bazei materiale didctice, punând bazele laboratorului de Biologie, pe baza unui concept propriu, în colaborare cu direcţiunea liceului.

Din anul 1990 până la încheierea activităţii didactice din anul 2007 a fost profesoară la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu" Bistriţa. A fost perioada cea mai complexă, cea mai fructuoasă, cea mai laborioasă din întreaga carieră didactică, care şi-a pus amprenta asupra personalităţii profesoarei.

Pentru activitatea didactică desfăşurată în această perioadă a primit calificativul „Foarte Bine" .

A fost preocupată permanent de pregătirea corespunzătoare a lecţiilor, a tuturor activităţiilor didactice  prin analiza atentă a programei şi a manualelor şcolare, a literaturii de specialitate, a materialelor didactice, a folosirii mijloacelor didactice şi a instrumentelor de lucru.

Elevii pregătiţi astfel în raport cu standardele curiculare de performanţă s-au remarcat prin obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la examenul de bacalaureat, în fiecare an, ca şi la examenele de admitere la facultăţile de Biologie, de Medicină şi Farmacie, de Silvicultură, de Agronomie , de Medicină Veterinară.

La olimpiadele şi la  concursurile şcolare, profesoara a obţinut prin elevii pe care i-a pregătit de-a lungul anilor numeroase premii şi menţiuni.

Astfel pe plan judeţean:

 • Menţiuni: 40
 • Premiul III: 21
 • Premiul II: 25
 • Premiul I: 36

La faza naţională a Olimpiadei de Biologie, elevi pregătiţi de profesoara Moldovan Maria, au obţinut următoarele distincţii:

 • 1993
 • 1994
 • 1996
 • 1998
 • 2003
 • 2003
 • 2004
 • 2005

La Olimpiada „Ştiinţele Pământului" faza naţională, în anul 2003 - menţiune - Clasa a XI-a - Rus Andreea.

Elevii care au dorit să aprofundeze studiul problematicilor din Biologie au fost cuprinşi pentru o pregătire suplimentară mai minuţioasă de către profesoară în grupul de performanţă al claselor de excelenţă.

În fiecare an a participat ca însoţitor a lotului de elevi şi ca membru în comisia judeţeană a olimpiadei de biologie.

Pentru formarea la elevi a unor abilităţi de comunicare i-a îndrumat pentru elaborarea unor proiecte, lucrări ştiinţifice pe care le-au prezentat la diferite sesiuni de comunicare ştiinţifică sau concursuri oragnizate în cadrul şcolii, de către I.S.J., la Muzeul Judeţean, sau de către Primăria Municipiului Bistriţa, cu ocazia „Zilelor Mediului" şi „Zilei Pământului".

În colaborare cu Primăria Municipiului Bistriţa, cu ISJ şi cu Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, a participat la acţiuni ecoprotecţie, la acţiuni de plantare de puieţi şi la îngrijirea arborilor cu ocazia „Lunii Pădurii".

În colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică a antrenat elevii la acţiuni de „Educaţie pentru sănătate", prin participarea la:

 • Concursul de eseuri „Scrisoare către un prieten seropotitiv"
 • Concursul de desene şi grafică „Mesajul meu antidrog"
 • Concursul „Sanitarii pricepuţi".

La concursul „Sanitarii pricepuţi", secţiunea liceu, a obţinut în fiecare an premii şi menţiuni, iar în anul 2006 a obţinut Premiul I, participând cu echipajul la faza naţională la Poiana Pinului.

Ca şi colaborator a participat cu elevii la acţiuni de voluntariat la nivel local şi judeţean prin realizarea a trei proiecte:

 • „Ziua Naţională a Mediului"
 • „Luna Pădurii"
 • „Ziua mondială fără autoturisme".

La nivelul Colegiului a fost şefă de catedră din anul 1992 până în 2007, a colaborat permanent cu ISJ, a desfăşurat în cadrul comisiei metodice activităţi în conformitate cu planul managerial al catedrei, îndrumând colegii mai tineri. O preocupare continuă în cadrul catedrei de Biologie a fost coordonarea activităţii de amenajare a Parcului Dendrologic al Colegiului.

De asemenea, în fiecare an a elaborat, ca de altfel şi ceilalţi colegi din catedră, subiecte originale pentru olimpiadele şcolare de Biologie.

A participat la cursuri de formare pentru asigurarea calităţii muncii didactice organizate de:

 • ISJ „Didactica disiplinelor" (2002).
 • MEC „Cursul AEL3" (2003)
 • CCD „Problematica reformei în învăţământului preuniversiatr" (2002).

În colaborare cu ISJ si cu părinţii a obţinut o sponsorizare pentru a renova şi a dota laboratorul de biologie cu mobilier nou în 2001 şi 2004.

Pentru activitatea didactică desfăşurată, pentru performanţele obţinute de elevii pregătiţi de profesoara Moldovan Maria, Inspectoratul Şcolar Judeţean i-a acordat în anii 1995 şi 1997 "Diploma de onoare", 2005 Diploma Gheoghe Lazar, iar Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" a fost felicitat în anul 1999 de către UMF Cluj-Napoca şi în 2005 de către Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca  pentru că elevele Burzo Dana şi Hoza Anca pregătite la disciplina biologie au reuşit la concursul de admitere cu media cea mai mare.

27.4.2011 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult