CNLR> Prezentare > Resurse umane > Personal didactic - catedre > Istorie și științe sociale

Istorie și științe sociale

Componența catedrei de Istorie-Științe sociale:

Nr. crt
Numele și prenumele
Disciplina Statut, grad Observații
1
Dan Aurelia
Istorie


2 Chiș Silvius Ovidiu
Istorie
titular, doctor  
3 Șular Igna Claudiu Istorie titular, grad I  
4 Mureșan Mihaela Istorie
 
5 Manta Eugenia Dorina  Științe sociale
titular, grad I  
6 Luca Ioan Științe sociale  titular, doctor  
7 Coman Dan
Științe sociale     
          normă parțială
8 Zbîncă Loredana Anca Științe sociale titular, grad I  responsabil comisie metodică
9 Linul Corneliu Psihologie

psiholog; 0,27 normă profesor, titular, grad II

 

 

27.10.2020 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult