CNLR> Proiecte, programe > Proiecte ETWINNING > ETWINNING - Bullying and cyberbullying in the scholar environment

ETWINNING - Bullying and cyberbullying in the scholar environment

Bullying and cyberbullying in the scholar environment 

- proiect eTwinning-

 

Despre proiect

Fără exemplele pozitive necesare copiii pot pierde înţelegerea realităţii, iar comportamentul lor se poate deteriora sub influenţa unor medii de viaţă si de învăţare marcate de violenţă, umilinţă si lezarea demnităţii personale. Orice formă de agresiune asupra acestora are în mod involuntar multe efecte negative asupra dezvoltării personalităţii si, de asemenea, generează violenţă. Acestea pot fi probleme foarte grave si dăunătoare dacă nu sunt controlate . Copiii care sunt agresaţi si discriminaţi pentru diferite aspecte - culoarea pielii, origine, religie, abilităţi etc- în unele cazuri, pot manifesta depresie serioasă si tentativa de sinucidere. De asemenea, statisticile demonstrează că există o legătură între agresiune si lipsa stimei de sine. Toţi elevii care suferă de o lipsă de stima de sine prezintă performanţe academice slabe si adesea nu au experienţe pozitive de învăţare.

Obiective

1.    Recunoaşterea indicatorilor formelor de violenţă, hărţuire si umilire în mediul şcolar;

2.    Identificarea unor strategii de confruntare a situaţiilor de violenţă, hărţuire si umilire în mediul scolar;

3.    Dezvoltarea unui set de abilităţi psiho-emoţionale care să permită elevilor gestionarea unor posibile situaţii de violenţă, hărţuire si umilire în mediul scolar.

Etape de desfășurare a proiectului

Şcolile partenere au fost identificate pe platforma eTwinning iar acest proiect va fi baza dezvoltării ulterioare a unui parteneriat strategic Erasmus+. Toate scolile implicate în acest proiect vor face prezentări Power Point, vor dezvolta instrumente de analiza a nevoilor, vor aplica chestionare si vor face activităţi cu elevii, după un calendar de activităţi de comun stabilit.

Rezultate: Un Twinspace public, o hartă interactivă, eTwinning corner în scolile implicate, albume foto, panouri virtuale, întâlniri online, instrumente de identificare a nevoilor comune, activităţi de formare online.

Grup ţintă: Elevi cu vârstă cuprinsă între 10 si 16 ani.

Domenii: cetăţenie activă, psihologie, studii sociale/sociologie.


Parteneri în proiectul eTwinning

21.10.2020 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult