CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Concursuri școlare > Concursul interjudețean MATEMATICA, DE DRAG > 2018, noiembrie Concursul interjudețean MATEMATICA, DE DRAG > Matematica de drag, 2018: Programa de concurs

Matematica de drag, 2018: Programa de concurs

Programa pentru concurs cuprinde materia  programei de olimpiadă  corespunzătoare anului școlar  precedent, la care se adaugă  materia  din anul curent după cum urmează:

Clasa a V-aOperaţii cu numere naturale (inclusiv puteri şi teorema împărţirii cu rest);

Clasa a VI-a :  

Algebra

1. Mulțimi:

a) Submulțimi.Cardinalul unei mulțimi.Operații cu mulțimi. Mulțimi finite și mulțimi infinite. Principiul cutiei

b)  Mulțimea . Teorema fundamentală a aritmeticii. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c.. Proprietăți

             

Geometrie

 1) Unghiuri: 

a) Unghiuri opuse la vârf. Unghiuri în jurul unui punct. Unghiuri suplementare, complementare, adiacente. Bisectoarea unui unghi.

b) Teorema directă și teorema reciprocă a unghiurilor opuse la vârf.

2) Paralelism și perpendicularitate

a) Drepte paralele. Unghiuri formate de două drepte cu o secantă. Axioma paralelelor. Criterii de paralelism. Aplicații practice în poligoane și corpuri geometrice

Clasa a VII-a

Algebră  Numere raţionale-ecuaţii în Q  şi probleme rezolvate cu ajutorul ecuatiilor    

Geometrie Patrulatere. Paralelograme si paralelograme particulare ;

Clasa a VIII-a

  Algebră  Multimea numerelor reale  (fără rapoarte de numere reale reprezentate prin litere) ;

  Geometrie  Capitolul Relaţii între puncte, drepte şi plane (până la Proiecţii ortogonale pe plan)   

Clasa a IX-a

 Algebră Numere reale-fără inducţie ;

Geometrie  Vectori - operaţii cu vectori.
Clasa a X-a

Algebră  Numere reale - puteri si radicali. Numere complexe-forma algebrică.

Clasa a XI-a

Algebră  Permutări şi matrice ;

Analiză matematică  Siruri ( monotonie, mărginire, limite -fără limite tip );

Clasa a XII-a

Algebră  Legi de compoziţie , proprietăţi

Analiză matematică Primitive (inclusiv - integrarea prin părţi) .

 

Director,                                                                 Responsabil catedra de matematică,

   prof. Susana Gălățan                                             prof. Chiciudean Nastasia

 

                                Inspector şcolar pentru matematică, 

                                       prof. Pop Stela Camelia

 

 

5.11.2018 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult