CNLR> Anunțuri > 2022: Eliberare acte de studii

2022: Eliberare acte de studii

Eliberarea actelor de studii pentru absolvenţii claselor a XII-a se face începând cu data de 6 iulie 2022, ora 9:00.

Se vor elibera următoarele acte de studii:

  • diplomă de absolvire a liceului;
  • certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
  • certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
  • certificat de competențe digitale;
  • certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă;
  • atestat de competență lingvistică;
  • atestat de competențe profesionale;
  • diplomă de bacalaureat;
  • foaia matricolă.
13.7.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult