CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Bacalaureat > 2023 Bacalaureat

2023 Bacalaureat

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010) şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022.

CALENDARUL examenului național de bacalaureat 2023:

Sesiunea iunie-iulie 2023  
29 mai-2 iunie 2023 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
2 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12-14 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
14-15 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
14-16 iunie 2023 Evaluarea competențelor digitale - proba D
19-21 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
26 iunie 2023 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
29 iunie 2023 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
3 iulie 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00
4-6 iulie 2023 Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale

  

Sesiunea august 2023  
17-24 iulie 2023 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
7-8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9 august 2023 Evaluarea competențelor digitale - proba D
10-11 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
16 august 2023 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
17 august 2023 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
18 august 2023 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
21 august 2023 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
25 august 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
26-28 august 2023 Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023 Afișarea rezultatelor finale

 

12.12.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult