CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Bacalaureat > Bacalaureat 2023

Bacalaureat 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010) şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022.

ORDIN nr. 3930/05.04.2023 pentru modificarea si completarea OME nr. 5.242/2022 privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat — 2023

Ordin nr. 3262/30.01.2023 pentru modificarea anexei nr.2 la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Ordin nr. 4796/25.08.2022 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5219/2010  - recunoastere echivalare competente digitale si limba straina

CALENDARUL examenului național de bacalaureat 2023:

Sesiunea iunie-iulie 2023  
29 mai-9 iunie 2023 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
2 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12-14 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
14-15 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
14-16 iunie 2023 Evaluarea competențelor digitale - proba D
19-21 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
26 iunie 2023 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
29 iunie 2023 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
3 iulie 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00
4-6 iulie 2023 Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale

  

Sesiunea august 2023  
17-24 iulie 2023 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
7-8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9 august 2023 Evaluarea competențelor digitale - proba D
10-11 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
16 august 2023 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
17 august 2023 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
18 august 2023 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
21 august 2023 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
25 august 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
26-28 august 2023 Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023 Afișarea rezultatelor finale

 

14.12.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult