CNLR> Examene, olimpiade, concursuri > Admiterea în liceu și în învățământul profesional > 2023: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

2023: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 - 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale ( Anexa 4 din ordinul 5243/2022)

Brosura admitere 2023 în învățământul liceal, profesional și dual

Calendarul admiterii pe scurt:

17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă \ Desfășurarea probelor de aptitudini

-17 mai 2023: limba engleză, CNLR, scris orele 9:00-10:00, oral 11:00- 20:00.

-18 mai 2023: limba franceză, CNLR, scris orele 9:00-10:00, oral 11:00- 20:00.

-19 mai 2023: limba germană maternă, CNLR, scris orele 9:00-10:00, oral 11:00- 13:00.

22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 


6-7, 10 - 17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei aVIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați 

10.5.2023 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult