CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Filip Vasile

Filip Vasile

1. Studii: Universitatea "Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Profilul Filologie, Specialitatea Română - Rusă

2. Grade didactice: Doctorat, 1998

3. Vechime în învăţământ: 29 ani

4. Responsabilităţi: Diriginte al clasei a IX-a A, profil Matematică - Informatică

5. Performanţe în specialitate:

a) La nivel naţional: 35 de participări (1990-2008), din care premii şi menţiuni:

 - 2 premii speciale: Echipaj BN, premiul special la rev. Tribuna învăţământului, la Conc. Naţ. de Cult. şi Civil. Rom.,Orsşva, 1998, respectiv Filip Lucian, cl. a XI-a, "pentru cercetare", la acelaşi concurs;

 - 12 menţiuni: - la Conc. Naţ. "M. Eminescu": Mircea Ioana (cl. XII, 1991), Gata Oana (cl X, 1993), Hedeş Dana (cl. XI, 1994, resp. cl. XII, 1995), Moldovan Radu (cl. VIII, 1996, cl. IX, 1997, cl. X, 1998), Popa Aura (cl. X, 2006),  Nelca Diana (cl. XI, 2006);

  - la Conc. Naţ. de Cult. şi Civil. Rom. Sibiu, 2003: Echipaj BN;

  - la Conc interjud. "Gh. Bulgar", Satu Mare, 2007: Maftei Ioana (cl XI), respectiv Coroian Andreea (cl. XI);

  - 4 premii III: -  la Conc. Naţ. "M. Eminescu": Moldovan Radu (cl. XII, 2000), Matei Liviu (cl. IX, 2001);

  - la Conc. Naţ. de Cult. şi Civil. Rom. Râmnicu Vâlcea, 2002: Echipaj BN;

  - la Conc. Naţ. de Promov. a Lecturii, 2006: Chiţimuş Andra (cl. XI)

- 1 premiu I:  - la Sesiunea Naţ. de Referate Ştiinţifice, Focşani, 2006: Chiţimuş Andra (cl. XI)

b) La nivel judeţean, în anul 2008, 9 participări, din care: 2 premii I (cl XI si XII), 2 premii II (cl. XI si XII), 2 menţiuni (cl. XI).

6. Activităţi educativ-formative:

             - Parteneriat şi Protocol de colaborare cu Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere şi C.N."A. Mureşanu" pe Proiectul educaţional "Vreau să evoluez...daţi-mi cultură!" (2008-2009);

             - Parteneriat şi Protocol de colaborare cu Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română, teorie literară şi etnologie, pe Proiectul "Memoria clipei. Fotografia de familie - document etnografic" (concurs pentru elevii de liceu, 2008-2009).

7. Dezvoltare profesională:

   - Doctorat în filologie, specialitatea Folclor, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1993-1998;

    - Programul de formare continuă "Managementul inspecţiei şcolare" (2007-2008);

   - Programul de formare continuă "Diseminarea programei şcolare pt. aria curriculară" (2007);

   - Participare la Stagiile I-II "Evaluarea manualelor alternative", (CNDEM);

   - Atestat de formare continuă "Perspective/Magister", modul I-III (2005-2006);

   - Cca 50 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate;

   - 2 cărţi publicate:

                - Universul colindei româneşti (în perspectiva unor structuri arhaice de mentalitate), Ed. Saeculum, Buc. 1999;

                - Eseuri etnologice, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

 

22.12.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult