CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Lăceanu Elena Lucia

Lăceanu Elena Lucia

1. Studii: Facultatea de filologie, Specialitatea: limba franceză - limba română

2. Grad didactic: I

3. Vechime în învăţământ: 30 ani

4. Performanţe profesionale:

a) nivel naţional:

 - 1993 - premiul III - Cocan Nora

 - 1994 - menţiune - Ardelean Viorela şi Tatu Monica

 - 1998 - menţiune - Ioan Daria

 - 1999 - menţiune - Ioan Daria

 - 2001 - premiul II - Todaşcă Oana

 - 2001 - menţiune - Ioan Daria

b) nivel judeţean:

 - premiul III - Mocodean Călina

 - menţiune - Molnar Delia

5. Dezvoltare profesională:

Cursuri de formare:

a) Diseminarea programei şcolare pt. aria curriculară "Consiliere şi orientare" - 2007

b) Managementul proiectului. Completarea cererilor de finanţare - 2007

c) Modulul de formare a profesorului de lb. franceză în cadrul acţiunilor de cooperare lingvistică propus de Centrul Cultural Francez - Cluj-Napoca - 2008

d) Participare la sesiunea de referate şi comunicări cu tema: Promovarea diversităţii prin educaţie multiculturală, cu lucrarea "Împreună şi totuşi atât de diferiţi..." - 2008

e) Participare la simpozionul internaţional "Comunicarea altfel" - Lugoj - 2007, cu lucrarea "Relaţia profesor-elev, elev-profesor"

f) articol în ziarul local "Răsunetul" - "Relaţii interpersonale"

6. Activităţi edicativ-formative:

Proiecte:

1. Progresul în societate - schimb multicultural - parteneriat între Col. Naţ. "Andrei Mureşanu" Bistriţa, Col. Naţ. "Liviu Rebreanu" Bistriţa, Gr. Şc. Sanitar Bistriţa, elevi din localitatea Theux - Belgia;

2. Să ne bucurăm împreună - parteneriat între Col. Naţ. "Liviu Rebreanu" Bistriţa, Şc. Gen. "Avram Iancu" Bistriţa;

3. proiect interdisciplinar: "Découvrons ensemble la Francophonie" - catedrele de lb. franceză şi geografie a Col. Naţ. "Liviu Rebreanu" Bistriţa;

4. "Ziua României e şi ziua ta!" - proiect interdisciplinar - Col. Naţ. "Liviu Rebreanu" Bistriţa;

5. "Spune NU tutunului, alcoolului, drogului" - proiect realizat cu elevii clasei a XI-a A.

22.12.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult