CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Rus Constantin

Rus Constantin

1. Studii: UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică

2. Grad didactic: I

3. Activităţi şi apartenenţă profesională:

1990 - până în prezent, membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică

1990 - până în prezent, metodist al ISJ Bistriţa - Năsăud, pentru fizică

1992 - 1997, 2000 - până în prezent, membru în Comisia Naţională de Fizică

1990 - până în prezent, Membru în Comisia Centrală pentru Olimpiada Naţională de Fizică

 2000 - până în prezent, Membru al Comisiei Centrale pentru elaborarea subiectelor pentru faza judeţeană şi faza naţională a Olimpiadei de fizică

Mai 1995, membru în juriul internaţional al Olimpiadei Internaţionale de Fizică (UNESCO), Timişoara

1993 - până în prezent, Membru în Grupul de lucru pentru elaborarea Programelor de fizică pentru ciclul gimnazial şi liceal( clasele VI - XII). Coautor la toate programele în vigoare.

2003 Membru al Comisiei Naţionale de Curriculum, coautor al Programelor de Bacalaureat pentru fizică, coautor al Programei de Fizică pentru concursul naţional de titularizare

1997 - 2000, Membru al Comisiei de evaluare şi aprobare a manualelor şcolare, participant la cursurile de formare pentru Tehnica evaluării manualelor şcolare, Sinaia 1997, cu expert englez

2001 - 2007, responsabil Centrul Judeţean de Excelenţă pentru judeţul BN al Centrului Regional de Excelenţă Cluj

1985 - până în prezent, organizator şi propunător de subiecte la Concursul Interliceal de Fizică TOPFIZ şi a Memorialului „Mircea Căluşeriu"

1979 - până în prezent, pregătirea elevilor pentru Olimpiada Naţională de Fizică, obţinând peste 40 de premii şi menţiuni la nivel naţional

2003 - 2007, evaluarea rezultatelor cu calificativul FOARTE BINE

Diploma „Gheorghe Lazăr" clasa I - 2007

     Aptitudini şi competenţe tehnice

Posed cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatorului, a navigării pe internet pentru documentare, comunicare şi predare. Posesor al PERMISULUI EUROPEAN DE CONDUCERE A COMPUTERULUI, ECDL, din anul 2005                                       

     Aptitudini şi competenţe organizatorice

În peste 15 ani ca director al CNLR am organizat întreaga activitate a colegiului.

Membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de fizică 1985, a ON de Limba engleză 2002, ON de Matematică 2005.

Membru fondator şi organizator al Concursului de fizică - interjudeţean, TOPFIZ.

Membru în comisia de organizare a Olimpiadei de fizică, fazele judeţene, din 1978 până în prezent.

Iniţiator, organizator şi coordonator al parteneriatelor europene:

 1. parteneriat  educaţional bilateral cu Gimnaziul din Herzogenrath, Germania, 1995
 2. parteneriat  educaţional bilateral cu Cite Scolaire Dupleix, Landrecies, Franţa, 2001
 3. Grupul pentru TERITORII GEMENE „rencontres franco - roumaines" BESANCON, Franţa, 2004
 4. Acţiuni Socrates, progame Comenius:

§  Vizită pregătitoare, Proiect de dezvoltare şcolară, Saint - Vit, Franţa, 2004

§  Vizită de studiu Arion, 22 -26 martie 2004, Bilbao, Spania

§  Proiect Şcolar, 2003 - 2004, T: Şcoala peste graniţe - să învăţăm împreună şi unul de la celălalt", POLONIA, GERMANIA

§  Proiect de Dezvoltare Şcolară, T: „Educaţia artistică şi succesul elevilor", 2004- 2007, FRANŢA, IRLANDA DE NORD, SPANIA, MALTA

 1. Conducătorul delegaţiei României la reuniunea din Canada, „Le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'eau", noiembrie 2002.
 2. Membru în grupul de lucru pentru o serie de proiecte europene care vizează relaţii culturale, economice şi sociale în calitate de consilier local al municipiului Bistriţa.

Diplomă de Merit - pentru merite deosebite în managementul unităţii de învăţământ, Gala directorilor 2006, MEdC.

Diplomă de Merit -  pentru merite deosebite în managementul unităţii de învăţământ, Gala directorilor 2007, pentru anul şcolar 2006/2007.

4. PERFECŢIONARE:

- 2003 - 2004, „Formarea competenţelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor didactice", CCD Bistriţa-Nasăud, pentru metodişti ai ISJ BN.

- Decembrie 2001, Certificat de Absolvire, Cursul pentru formarea directorilor de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar, organizat prin Proiectul de Reformă a Învăţământului Preuniversitar, componenta „Management şi finanţare".

- Martie 2004, CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ, „Formarea continuă", Departamentul de educaţie, BILBAO, SPANIA, Vizită Arion, Agenţia Naţională Socrates.

- Masterat „Administraţie publică locală", Univ. „Vasile Goldiş" Arad, 2006

5. Lucrări publicate

 1. PROGRAMA  DE  FIZICĂ pentru înv. gimnazial, liceal, şc.profesională, complementară şi de ucenici, ap.32665/ 1993; coautor
 2. PROGRAMA  DE  FIZICĂ pentru înv. gimnazial şi liceal 1997 - 2000
 3. PROGRAMA  DE  FIZICĂ pentru clasele IX - XI, 2001 - 2005, coautor
 4. PROGRAMA  DE  FIZICĂ pentru clasa a XII-a, 2006, coautor
 5. PROGRAMA  DE  FIZICĂ pentru anul de completare, Sibiu 2004, coautor
 6. MANUAL DE FIZICĂ, clasa a X-a, Ed. Polirom Iaşi, 2001, coautor
 7. MANUAL DE FIZICĂ, clasa a XI-a, Ed. Polirom Iaşi,2003, coautor
 8. MANUAL DE FIZICĂ, clasa a X-a, Ed. Polirom Iaşi, 2005, coautor
 9. MANUAL DE FIZICĂ, clasa a XII-a, Ed. Books Unlimited Publishing, 2007, coautor
 10. PROGRAMA DE FIZICĂ PENTRU GRUPELE DE EXCELENŢĂ, CREx, Dacia Cluj, 2004, coautor
 11. FIZICA pentru grupele de excelenţă, Dacia Cluj, 2004, manual pentru pregătirea elevilor capabili de mare performanţă, coautor

 

27.10.2020 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult