CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Buta Florica

Buta Florica

1. Studii: UBB Cluj -Napoca, Facultatea de Matematică

2. Grad didactic:  I

3. Vechime în învăţământ:  33 ani

4. Rezultate deosebite - concursuri judeţene:

1996-1997  clasa a-VII, Gherman Oana premiul I
1997-1998 clasa a-VIII-a ,Cocean Georgia  premiul I şi Rusu Carmen premiul II
1998-1999  Clasa a-V-a  ,Murany Monica  premiul I, Cocean Alexandru premiul III şi Popa Sorin premiul III.
1999-2000 clasa a-VI-a, Murany Monica premiul II
2000-2001 clasa a-VII-a, Murany Monica  premiul  II
2001-2002 Clasa a-VIII-a, Murany Monica premiul II, Crăciun Bogdan premiul II şi Cocean Alexandru premiul III.
2002-2003  clasa a-V-a , Târziu Beatrice premiul II.
2003-2004 clasa a-VI-a ,Valea Dan premiul II.
2004-2005 clasa a-VII-a,Valea Dan  premiul I.
În anul şcolar 2007-2008:
o menţiune la clasa a VI-a, olimpiada faza judeţeană                  
o menţiune la clasa a VI-a, la concurs interjudeţean
Înanul şcolar 2008-2009: un premiu II la clasa a IX-a, concurs interjudeţean.
3menţiuni la clasa a IX-a, concursuri interjudeţene.
2 menţiuni la clasa a VII-a, concurs interjudeţean.
Faza judeţeană: clasa a-IX-a, un premiu II şi o menţiune clasa a-VII-a o menţiune

5. Publicaţiii
- Colaborator la Matematică Exerciţii şi probleme clasa a VI-a Ed. Valeriu 2006
- Colaborator la Matematici complementare - semestrul al II-lea Ed Optil Grafic Craiova 2009

6. Cursuri  de  perfecţionare
- Curs pentru iniţiere profesori organizat de Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică din decembrie 1999.
- Stagiul de abilitare curriculară pentru "Didactica disciplinelor" septembrie 2001.
- Cursul de formare periodică "Problematica reformei în învăţământul preuniversitar românesc" noiembrie 2002
- Programul  de formare continuă şi consiliere "Desimnarea programei şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare" februarie 2007.
- Curs A.E.L. cu durata 30 ore.

7. Activităţi educative formative
- Tabăra de matematică 1993 Sângeorz Băi şi Schitu Costineşti.
- Tabăra de  matematică 1998 Sângeorz Băi.
- Excursii cu elevii claselor la care am fost dirigintă.

8. Responsabilităţi profesionale.
- Membru în comisia  de organizare a olimpiadei naţionale Bistriţa 2005.
- Membru în comisia de organizare a olimpiadei interjudeţene "Grigore Moisil" 2006.
- Membru în comisia de organizare a olipiadelor interjudeţene "Matematica de drag" ediţiile I, II şi III desfăşurate la Colegiul  Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa.


Pensionata in ~2009.

12.10.2012 Silviu Candale.

Pagini anexe

Mai mult