CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Grapini Grigore

Grapini Grigore

1.  Studii:   Absolvent al IEFS Bucureşti ( Institutul de Educaţie Fizică şi Sport) 4 ani, promoţia 1973;

2.  Vechime în învăţământ : 40 ani -titular.

3.  Grad didactic : I

4.  Activităţi şi responsabilităţi la nivel de judeţ:

-  Director Palatul Copiilor Bistriţa 2003 - 2009

-  Metodist ISJBN 2003 - 2009

-  Director executiv BTT Bistriţa - Năsăud 1984 - 1998

-  Şef Secţie PTAP şi Spot CJUTC  1977 - 1984

5.  Rezultate obţinute la Palatul Copiilor Bistriţa -2003 - 2009:

- profesionale: participări la competiţii locale, judeţene, interjudeţene şi naţionale la Tenis de masă;

- coordonarea şi sprijinirea tuturor cercurilor din Palatul Copiilor Bistriţa în obţinerea unor rezultate deosebite la nivel judeţean, naţional şi internaţional cum ar fi: GO, Electronică-electrotehnică, Fotocineclub, Protecţia mediului, Pictură, Aeromodele, Dans modern, Orchestră şi dansuri populare, etc.  

- cu sprijinul ISJBN am dotat cu materiale specifice fiecare cerc din unitate.

6.  Recunoaşterea meritelor:

- Gradaţie de merit;

- Diplomă „Gheorghe Lazăr" clasa a II-a;

- Diplome de Onoare obţinute în timp pentru activitatea specifică desfăşurată;

- Şef de catedră educaţie fizică;

- Preşedinte Comisia de Disciplină a CNLR.

27.10.2020 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult