Important

2023, iunie: Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

Colegiul Național “Liviu Rebreanu” organizează concurs pentru ocuparea postului de contabil șef.

Condiții specifice de ocupare a postului
– Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice: de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii în sistemul Bologna şi master;
– Vechime în muncă: minim 7 ani în specialitatea studiilor;
– Experienţa pe proiecte cu finanţare externă constituie un avantaj;
– Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul;
– Capacitate de decizie rapidă și eficientă;
– Cunoștințe de utilizare a softurilor adecvate activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
– Cunoștințe achizitii publice, ForexeBug, Office, operare baze de date, navigare internet.

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

8.6.2023 Florentina Danci Anunțuri

2023, iunie: Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de secretar

Colegiul Național „Liviu Rebreanu”  organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar.

Condiții specifice de ocupare a postului:
-Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
-Vechime în muncă: minim 7 ani în specialitatea studiilor;
-Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul;
-Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
-Capacitate de decizie rapidă și eficientă;
-Cunoștințe de operare pe PC: Excel, Word, baze de date, Internet etc;
-Cunoștințe de utilizare a softurilor adecvate activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de secretar

8.6.2023 Florentina Danci Anunțuri

Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024

Prima etapă de înscriere se prelungește până în data de 12 iunie 2023. În această etapă vor avea loc următoarele activități:

    • procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

    • repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere.

    • afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere. 

Ultimele articole

2023: Admitere liceu, probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă

REZULTATE: 

Rezultate proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză modernă

Rezultate proba de verificare a cunoștințelor de limba franceză modernă

Rezultate proba de verificare a cunoștințelor de limba germană maternă


Proba scrisă începe la ora 9:00 și durează o oră.

Accesul elevilor în incinta școlii se face în intervalul orar 8:15 - 8:30. La ora 8:30, toți elevii vor fi în sălile de examen.

Proba orală se desfășoară începând cu ora 11:00.

La proba orală, elevii vor fi prezenți cu o oră mai devreme față de ora la care au fost programați.

Elevii vor lăsa obiectele personale/bagajele în sălile amenajate în acest scop.

22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

LIMBA ENGLEZĂ

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză va avea loc miercuri, 17 mai 2023, la CNLR, școala gimnazială.

Repartizarea elevilor în săli - proba scrisă

Repartizarea elevilor în săli - proba orală

LIMBA FRANCEZĂ

Repartizarea elevilor în săli - proba scrisă

Repartizarea elevilor în săli - proba orală

Proba de verificare a cunoștințelor de limba franceză va avea loc joi, 18 mai 2023, la CNLR, școala gimnazială.

LIMBA GERMANĂ

Proba de verificare a cunoștințelor de limba germană maternă va avea loc vineri, 19 mai 2023, la CNLR, școala gimnazială.

Repartizarea elevilor în săli - proba scrisă

Repartizarea elevilor în săli - proba orală

2023, 18 -19 martie: Olimpiada de informatică, etapa județeană

1. Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea liceu va avea loc sâmbătă, 18 martie 2023, în intervalul orar 9.00-13.00 astfel: .

Ø  Clasele a X-a și a XII-a la Colegiul Național Andrei Mureșanu

Ø  Clasele a IX-a și a XI-a la Colegiul Național Liviu Rebreanu, clădirea CDI (biblioteca CNLR)

2. Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea gimnaziu va avea loc duminică, 19 martie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00 la Colegiul INFOEL.

Elevii trebuie să fie prezenţi în centrele de concurs în intervalul 7:45 - 8:30.

Elevii au obligaţia să cunoască datele necesare pentru conectarea pe platforma de concurs.

17.3.2023 Florentina Danci Olimpiade școlare

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2023-2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. 

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2023-2024

Circumscripții școlare clasa pregătitoare

Model de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023, inclusiv

Informații privind înscrierea în clasa pregătitoare  pentru anul școlar 2023-2024 la CNLR 

*Formațiunile de studiu vor fi constituie respectând prevederile procedurii aprobate de CA al CNLR.

Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri (www.edu.ro)

 

16.3.2023 Florentina Danci Plan școlarizare

2023: Admitere liceu (secția germană) - Proba verificare cunoștințe limba maternă germană

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă germană/maghiară conform OME nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024

 

Pagini anexe

Mai mult