Important

BAC 2024 - Competențe lingvistice și digitale

  • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Repartizare candidați la Proba A - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Repartizare candidați la Proba B - Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă 

Repartizare candidați la Proba D - Proba de evaluare a competențelor digitale 

Repartizare clase pe zile la Proba D - Proba de evaluare a competențelor digitale

 

Observații: 

1) Pentru probele A și B candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălilor de examinare cu cel puțin 30 de minute înainte de ora precizată în planificare.

2) Pentru proba D candidații susțin proba în zilele programate, în intervalul orar 13:00 - 14:30, iar accesul candidaților în săli se face pe baza documentului de identitate până la ora 12:30.

14.6.2024 Marius Zăvoian Bacalaureat 2024

Înscrierea în învățământul primar, an școlar 2024-2025

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei de înscriere, aprobată de Ministerul Educației, prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţite de documente justificative, la secretariatul CNLR.

În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, CNLR asigură posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere, la numărul 0363/100438. Programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

Cererea-tip de înscriere se poate, de asemenea, completa online la adresa inscriere.edu.ro,  transmite prin e-mail la adresa clspreg@cnlr.rosau prin poştă, în intervalul 11 aprilie – 14 mai 2024. În acest caz, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere (formular Anexa 3), respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024. Ulterior, părintele trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în vederea validării cererii.

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ. 


Informații utile privind înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025

Circumscripție școlară CNLR Bistrița

Procedură de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor în formațiunile de studiu, aprobată prin OME nr. 3945/2024


Formulare:

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2024-2025 – etapa I (model orientativ, se listează la înscriere din aplicația informatică)

Anexa 1 - Cererea-tip pentru eliberare recomandare de înscriere de către grădiniță

Anexa 2 - Cererea-tip pentru solicitare evaluare copil în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare (pentru copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)

Anexa 3 - Declarația-tip pe propria răspundere a părintelui (în situația completării online a cererii de înscriere, a trimiterii prin e-mail sau prin poștă)


Înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024 || Cele mai frecvente întrebări & răspunsuri - Ministerul Educației

25.3.2024 Florentina Danci Plan școlarizare

Ultimele articole

2024: Mobilitatea personalului didactic

Etape: Transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.
 
Condiții specifice: Pentru etapele de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră, pentru anul școlar 2024-2025, pentru Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, condiția specifică, aprobată de ISJ BN, este următoarea: 
- nota 9,75 la inspecția la clasă la disciplina orelor/catedrei solicitate.
 
22.3.2024 Florentina Danci Anunțuri

Pagini anexe

Mai mult