CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Coroş Dorel

Coroş Dorel

1. Studii:

 - UBB Cluj-Napoca, Facultatea de chimie

 - UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice

2. Vechime în învăţământ: 33 ani.

3. Grad didactic I

4. Activităţi şi responsabilităţi în şcoală:

 - Director adjunct, 2008.

 - Şef de catedră a profesorilor de chimie, 2005-2008.

 - Vicepreşedinte a comisiei de curriculum

 - Membru al comisiei metodice a dirigintilor, până în 2008.

 - Membru al comisiei de calitate, 2007-2008.

 - Preşedinte al Comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

 - Preşedinte al Comitetului de sănătate şi securitate în munca.

5. Activităţi şi responsabilităţi la nivel judeţean:

 - Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie din 1990 până în prezent.

 - Profesor metodist la disciplina chimie din 2000 până în present.

 - Membru în comisia de evaluarea Olimpiadelor judeţene de chimie din 1985, până în prezent.

 - Membru în Comisia de organizare a Taberei de chimie la Sângeorz-Băi, 2008.

 - Membru în comisia de organizare a Concursului Naţional de Chimie "Impuls Perpetuum", în judeţul Bistriţa-Năsăud, 2008.

 - Formator judeţean pe componenta "Formare profesională - Curriculum, Evaluare" 1998-2001.

 - Membru în Comisia de evaluare a concursurilor interjudeţene de chimie, "Gheorghe Spacu" Dej, din 2005 până în prezent şi "Chimexpert" Satu Mare, din 2006 până în prezent.  

 - Membru în comisia de evaluare şi propunător de subiecte pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante în invăţământ pentru profesori suplinitori şi profesori necalificaţi, 2006-2008.

 - Vicepreşedinte, membru in comisii de examene de Bacalaureat.                                           

6. Rezultate profesionale:

 - Premii Naţionale:

      - Concursul "Chimexpert"

             - premiu de excelenta III:  Pascanu Cristina, 2008.

             - premiul II:  Pascanu Cristina, clasa  a-IXa , 2008.

                                      Costan Dana, clasa a-IX-a , 2008.

 - Olimpiada Naţională de chimie                 

             - menţiuni speciale: Alexa Mihai, clasa a IXa, 2004.

                                      Pascanu Vlad ,clasa a-X-a, 2005.

                                      Pascanu Vlad, clasa a-XII-a, 2007.

                                      Pascanu Cristina, clasa a-IX-a 2008.

 - Concursuri Interjudeţene                            

      - Concursul "Chimexpert"

  Premiu I: Pascanu Cristina, clasa a-X-a, 2009.

             - premiul II:  Pascanu Cristina clasa a-IX-a, 2008.

             - premiul III: Timofte Roxana ,clasa - XI-a 2006.      

                             Costan Dana , clasa a-IX-a, 2008.

                             Costan Dana , clasa a -X-a ,2009.

                             Rau Diana Mihaela , clasa a-X-a, 2009.

             - 3 menţiuni.

             - 10 menţiuni speciale.

      - Concursul "Gheorghe Spacu" - Dej.

             - 5 menţiuni.

      - Concursul "Candin Liteanu" - Cluj-Napoca.

             - 15 elevi au obţinut medii cuprinse între 8-10, care le-au permis să fie declaraţi "Admişi" la Facultatea de chimie, Cluj-Napoca.

 - Concursuri Judeţene:

      - Olimpiada Judeţeană de Ştiinţe pentru Juniori

             - premiul I: Mureşan Cristian, clasa  a IX-a.

      - Olimpiada Judeţeană de chimie

             - premiul I:  Rebrean Ana, clasa a X-a 2001.

                               Coroş Mihai, clasa a X-a 2002.

                               Alexa  Mihai, clasa a X-a , 2004.

                               Pascanu Vlad, clasa a X-a , 2005.

                               Pascanu Vlad, clasa a XII-a , 2007.

                               Pascanu Cristina , clasa a IX-a, 2008.

                               Pascanu Crisina, clasa a X-a 2009.

             - premiul II: Mara Mihai, clasa a X-a, 2000.

                               Ranja Marius, clasa a IX-a, 2000.

                               Coroş Mihai, clasa a IX-a, 2001.

                               Rebrean Ana clasa a XI-a, 2002.

                               Badaluta Mirela, clasa a XII-a, 2003.

                               Chibulcutean Ancuţa, clasa a X-a, 2003.

                               Vladutiu Bianca, clasa a X-a, 2005.

                               Costan Dana, clasa a X-a,  2009.  

             - premiul III:  Chibulcutean Ancuta, clasa a X-a, 2004.

                               Sarmasan Alina, clasa a X-a,  2006.

             - 22 menţiuni.

7.  Lucrări metodico-ştiinţifice:

 - Colaborator şi autor de articole în revista şcolară judeţeană "Universul Chimiei" şi în revista "Orbital" editată de Colegiul Tehnic "Alexandru Papiu Ilarian" Zalău.

 - Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice, la sesiuni organizate de C.C.D. Bistriţa.

8. Recunoaşterea meritelor:

 - Gradaţie de merit 1999, 2003, 2007.

 - Diplomă "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a.

 - Diplome de recunoaştere pentru pregătirea elevilor la fazele Interjudeţene şi Naţionale ale Concursurilor de Chimie.

 

25.10.2022 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult