CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Cosma Andrei †

Cosma Andrei †

1. Studii: UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică

2. Vechime în învăţământ: 34 de ani

3. Grad didactic: I

4. Activităţi şi responsabilităţi în şcoală:

    - Şef de catedră a profesorilor de fizică din anul 1989;

    - Membru al Consiliului de administraţie în perioada 1990-2008;

    - Membru al Comisiei de curriculum, de la înfiinţare şi până în prezent;

    - Membru al Comisiei metodice a diriginţilor din 1976 până în prezent;

    - Membru al Comisiei de intocmire a orarului în perioada 1976-1989;

    - Responsabil al Comisiei de întocmire a orarului în perioada 1989-2007;

    - Membru al Comisiei de organizare a Concursului interjudeţean de Fizică "TOP-FIZ",o dată la 4 ani (ultima dată în 2005);

    - Membru al Comitetului de organizare a acţiunilor desfăşurate cu ocazia aniversării a 90 de ani de activitate în clădirea actuală a Colegiului;

5. Activităţi şi responsabilităţi la nivel judeţean:

    -Membru in Comisia metodică a profesorilor de fizică din judeţ;

    -Contribuţii la organizarea în cadrul şcolii a mai multor ediţii a fazei judeţene a Olimpiadei de Fizică şi a Comisiilor metodice a profesorilor de fizică din judeţ;

    -Membru al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Fizică, faza Naţională desfăşurată la Bistriţa în anul 1985;

    -Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de fizică din judeţ în perioada 1992-2004;

    -Metodist al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud în perioada 1995-2001;

    -Vicepreşedinte şi preşedinte în diferite comisii ale examenelor de Capacitate, Testare Naţională şi Bacalaureat;

6.Rezultate profesionale:

    - Reuşitele elevilor în sustinerea examenelor de Bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior;

   - Realizările elevilor capabili de performanţă obţinute prin participarea la diferite faze ale Olimpiadei de Fizică, la concursul interliceal "Top-Fiz", la concursul naţional "Evrika", la concursul "Augustin Maior" organizat de Facultatea de Fizică de la Universitatea "Babeş-Bolyai"din Cluj-Napoca, pregătire finalizată cu obţinerea unor rezultate deosebite cum ar fi:

    - obţinerea de premii şi menţiuni la faza Judeţeană a Olimpiadei de Fizică şi la concursul interliceal "Top-Fiz";

    - participarea a unui număr de cel putin 15 elevi la faza Naţională a Olimpiadei de Fizică, aceştia obţinând 3 premii şi 2 menţiuni;

    - în anul 1993 elevul Dobra Alin a făcut parte din lotul Naţional lărgit al României pentru Olimpiada Internaţionala de Fizică;

    - în anul 1994 elevul Bucilă Cristian a fost promovat în lotul Naţional al României pentru Olimpiada Internaţională de Fizică de la Beijing (China);

    - Reuşita unui număr de 8 elevi la Facultatea de Fizică de la Universitatea "Babeş-Bolyai"din Cluj-Napoca, în urma concursului "Augustin Maior".

7. Lucrări metodico-ştiinţifice:

    - Publicarea în calitate de autor a lucrării "Studiul stigmatismului şi a formării imaginilor în oglinzile sferice", lucrare publicată în Revista de fizică şi chimie nr.12 - decembrie 1986, pag. 486-488;

    - Publicarea şi susţinerea în calitate de coautor în colaborare cu cadre didactice de la Catedra de Fizică de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a mai multor lucrări la Sesiuni ştiinţifice naţionale desfăşurate la Baia-Mare, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca;

    - Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice desfăşurate la nivel judeţean;

    - Întocmirea în anul 2001 a unei programe speciale de curs opţional intitulat "Fizica şi viaţa" destinată claselor de profil uman, programă avizată favorabil de conducerea şcolii şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

8. Recunoaşterea meritelor:

- Diploma şi Medalia "Meritul pentru învăţământ" în clasa a II-a, acordată de către preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României  în anul 2004;

- Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I în anul 2005.

 

7.11.2017 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult