CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Chintăuan Rodica

Chintăuan Rodica

 

Funcţia şi specialitatea: profesor - biologie

Vechimea în învăţământ: 39 ani grad didactic: I- obţinut în 1991-1992

Educaţie si cursuri de formare:

Pe tot parcursul activităţii desfăşurate de doamna profesoară Rodica Chintăuan în perioada 1982-2008 în învăţământ a fost preocupată de perfecţionarea sa continuă. Enumerăm câteva din preocupările domniei sale cu relevanţă în activitatea didactică:

Participare la simpozioane:

1. 1984 - lucrare: "Forme şi modalităţi folosite de profesori în valorificarea disciplinelor predate pentru realizarea educaţiei patriotice" - consfătuiri judeţene ian.1984

2. 1984 - autor: "Plante şi animale dispărute de pe cuprinsul judeţului Bistriţa Năsăud" - Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice

3. 1984-1985 - autor: "Vechi colecţii de ştiinţe naturale din judeţul Bistriţa Năsăud" - Sesiune interjudeţeană "Cutezătorii bistriţeni"

4. 1987 - autor: "Adecvarea metodelor folosite în predarea biologiei la cerinţele şi structura acţiunii didactice în vederea sporirii randamentului şcolar" - Sesiune ştiinţifică "Creativitate şi eficientă în învăţământ"

5. 1987 - autor: "Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume şi viaţa prin stimularea creativităţii elevilor" - Simpozion CCD "Cai şi modalităţi de realizare a educaţiei materialist ştiinţifice în şcoala"

6. 1988 - coautor: Revista naturalis nr. IV, cap. Sistemul osos - pregătire pentru olimpiadă

7.1991 - autor: "Monumente ale naturii în judeţul BN - lucrare grad I

   1998 - 15 lucrări - profesor coordonator - Simpozion naţional" Acelaşi Om o altă fată"

8. 1998 - coautor: "Fluturi de noapte în zona Cuşma (M-tii Călimani) " - Sergiu Mihuţ, Rodica CHINTAUAN - Simpozion Naţional "Mediul agresiune şi protecţie"

9. 1998 - autor: "Coevoluţia viului şi protecţia mediului" - anexat Program Simpozion - Simpozion Naţional "Mediul agresiune şi protecţie" - vezi anexa 1 + 7 lucrări prof. Coordonator

10. 1999 - coordonator de lucrări: "Fluturii şi mesajul lor" - Muzeul judeţean Bistriţa şi Societatea Lepidopterologica + 7 lucrări prof. Coordonator

11. 1999 - autor: "Rezervaţii naturale din BN" + coordonator 3 lucrări - Simpozion Naţional "Mediul agresiune şi protecţie

12. 2000 - autor: "Rezervaţii naturale din judeţul Bistriţa - Năsăud" - Simpozion Naţională 50 de ani - Complexul muzeal Bistriţa - Năsăud

     2001 - Concursul judeţean de afişe pe teme ecologice - prof. Coordonator -

13. 2001 - SIMPOZION - Omul şi natura 26-lucrari coordonate

14. 2002 - autor: Răspândirea speciei Emys orbicularis în nordul Transilvaniei - sesiune comunicări stiintifice - Complex Muzeal BN

15. 2002 - coautor: "Câteva consideraţii privind ocrotirea naturii din jud. BN" -Sesiune de comunicări VITART + 15 lucrări coordonator

16. 2003 - autor: "Plante utilizate în tratamentul ficatului şi intestinului gros" - Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice - Muzeul judeţean BN

17. 2004 - autor: "Considerente privind interacţiunile om - biosfera - Complexul Muzeal - Sesiunea Naţională de referate

      1. 2004 - autor: "Geme tropicale" ISSN - publicaţie: Revista Cristal nr.2

      2. 2005 - autor: "Perlele" ISNN - publicaţie: Revista Cristal nr.3

18. 2006 - autor: "Ritmurile biologice şi condiţia umană" - Lucrare susţinută în Simpozionul Naţional "Cunoaşterea şi evaluarea mediului"

19. 2006 - autor: "Flora saliferă de la Blajenii de Jos" Simpozion Naţional - Zonele Salifere şi protecţia mediului

 Responsabilităţi:

1. Membru în Consiliu consultativ de specialitate/ISJ - 1996-2004

2. Membru în consiliul consultativ de specialitate 1996-2004 din cadrul inspectoratului şcolar

 Implicarea în activitatea educativa în şcoală şi în comunitate:

În calitate de profesor şi diriginte s-a implicat în activităţi educative în şcoală şi în comunitate prin organizarea unor proiecte, participarea la alte proiecte în calitate de colaborator.

A. Organizarea de activităţi sau a unor proiecte de parteneriat educaţional/extracurriculare, la nivel judeţean, naţional, internaţional.

A 1) Organizator de proiecte de parteneriat educaţionale - cu Muzeul judeţean, Ocolul Silvic, APM, ISJ, ONG.

Cu Muzeul judeţean:

1. "Acelaşi om, o altă fată" - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica,Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan încheiat cu Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Complexul muzeal Bistriţa - Năsăud", Secţia de Ştiinţe Naturale - în perioada 24.05.1998 - 28.05.1998 (acţiuni ecoprotive şi culturale - expoziţii - concursuri - simpozioane)

2. "Inventarierea speciilor din parcul Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan încheiat între Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Complexul muzeal Bistriţa - Năsăud", secţia de Ştiinţe Naturale - în perioada 22.02.1999 - 21.10.2000;

3. "Determinarea florei şi faunei, parcului Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan încheiat între Colegiului Naţional"Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Complexul muzeal Bistriţa - Năsăud", Secţia de Ştiinţe Naturale - în perioada 24.03.2001 - 25.10.2003;

4. "Determinarea avifaunei din perimetrul parcului Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa - proiect iniţiat de Prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Ţirău Dan încheiat între Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Complexul muzeal Bistriţa Năsăud", secţia de Ştiinţe Naturale - în perioada 12.04.2004-15.06.2005;

5. "Cartarea perimetrului parcului Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan încheiat între Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Complexul muzeal Bistriţa - Năsăud", Secţia de Ştiinţe Naturale - în perioada 18.04.2006 - 19.05.2007;

Cu Ocolul Silvic Valea Şieului:

1. "Green World" - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan încheiat între Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Ocolul Silvic Valea Şieului BN - în perioada 15.03.2000-15.03.2005;

2. "Grune Wald" - proiect iniţiat de prof. Chintauan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan, Moş Gabriela, încheiat între Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Ocolul Silvie Valea Şieului BN - în perioada 15.03.2005 - 15.03.2008;

Cu APM BISTRIŢA:

1. "Phoenix" - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan, Moş Gabriela, încheiat între Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" cu APM Bistriţa.

2. "Biocentris" - proiect iniţiat de prof. Chintăuan Rodica, Ţirău Liana, Petrean Doina, Ţirău Dan, Moş Gabriela, încheiat între Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi APM BISTRIŢA - în perioada 16.03.2008-16.03.2010;

Cu ONG Bistriţa - ATM "Gunther Malzer" - monitorizarea rezervaţiei complexe "Valea Repedea - M-tii Călimani (proiect iniţiat de ATM - Muzeul judeţean Secţia de Ştiinţele Naturii, CNLR B-N - prof. Chintăuan Rodica - în perioada 1995-2005;

A. Parteneriate internaţionale

Parteneriat şcolar dintre Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa şi Stadtisches Gymnasium Herzogenrath ca şi coautor pentru activităţile instructive educative în anii 1996,1999,2000,2001.

În calitate de colaborator şi diriginte a colaborat cu diverse instituţii şi fundaţii şi s-a implicat în realizarea unor activităţi educative în şcoală şi în comunitate.

1. Cu DSP, ISJ:

- O clipă pentru viaţă

- O picătură de sânge pentru o viaţă

- Educaţia sexual a a tinerilor

- Lupta anti SIDA (campanie)

2. Cu Primăria municipiului Bistriţa:

- Şcoala verde;

- Steagul verde;

- Zilele mediului (14 ediţii);

- Viaţa pentru mediu, viaţa pentru om;

- Educaţia pentru un mediu sănătos;

- O zi fără maşini;

3. Cu Crucea Roşie, DSP:

- Sanitarii pricepuţi - concurs anual 1983-1989; 2000-2007;

- Seminarii de educaţie pentru sănătate cu elevii şi părinţii acestora (o

Alimentaţie sănătoasă);

4. Cu APM:

- Ziua mondială a mediului;

- Ziua pământului;

- Ziua zonelor umede;

- Săptămâna mobilităţii europene;

- Ziua păsărilor;

- Viaţa pentru om, viaţa pentru mediu - Amicii rozelor;

5. Cu Primăria, ISJ, în cadrul SNAC:

- Ziua Europei;

- Marşul gunoaielor;

- Micii biologi;

6.Cu ISJ, APM, Primăria Bistriţă, Muzeul judeţean

7.Cu ISJ, APM, Primăria Bistriţă, Muzeul judeţean

- Campania de promovarea a sănătăţii (Om, mediu, sănătate)  2004 - 2006;

- Micii biologi

8. ISJ, Muzeul judeţean BN:

- Acelaşi om, o altă fată - concurs - expoziţie de fotografie şi pictura;

1. Simpozion naţional 1997-2007

- Carnavalul anotimpurilor - 2002-2005

9. Cu Muzeul jud.BN şi AMPEGAR:

- Organizarea concursurilor de la Saloanele de minerale geme şi fosile

(1999-2005);

10. Cu Asociaţia Lepidopterologica şi Muzeul jud. BN:

Expoziţie - concurs "Petale zburătoare";

11. Cu AQUABIS

- Ziua mondială a apei;

- Oceanele lumii, vii sau moarte;

12. Cu Ocolul Silvic:

Luna Pădurii - concurs cu premii - 1995, 1997 şi 2005; Plantarea de puieţi;

13. Cu Fundaţia Soros:

- Participarea la seminarul "Educaţie pentru sănătate" şi "ZiuaPământului";

14. Cu Poliţia:

- 1995-1996 - Siguranţa circulaţiei - concurs privind respectarea

Regulilor de circulaţie (comandant cpt. Moldovan);

- Capcanele străzii - film - cerşetorii - cum să ne protejăm

1997 - întâlnire cu jurist - prezentarea cazurilor de delincventă

Juvenila şi modalităţi de prevenire;

- Campania anti DROG

15. Cu ONG - ATM Gunter Malzer:

Ocrotirea monumentelor şi frumuseţilor naturii (Valea Repedea);

16. Cu Asociaţia Romano - Germana în calitate de membru şi diriginte la secţia germană la Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa am contribuit prin activitatea mea la reluarea tradiţiilor culturale germane (instruirea formaţiei de dansuri germane 1993-1995 şi participarea la organizarea întâlnirii saşilor bistriţeni).

 

În calitate de diriginte şi profesor a comunicat eficient de câte ori a fost nevoie cu părinţii şi autorităţile locale, acţiuni concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale (1997-1998 - siguranţa circulaţiei, siguranţa străzilor - film prezentat de Poliţia Bistriţă, întâlniri cu jurist).

Doamna profesoară s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea campaniilor pe teme de educaţie pentru sănătate iniţiate de către ISJ, DSP/sau/şi catedra de biologie a CNLR.

 

12.5.2011 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult