CNLR> Prezentare > Resurse umane > AD HONOREM EMERITUS > Totir Constantin

Totir Constantin

1. Studii: Universitatea „Babeş Bolyai „  din Cluj Napoca ,Facultatea de biologie geografie , licenţa în biologie , specialitatea zoologie

2. Vechimea în învăţământ: 46 ani.

3. Grad didactic: I ,1980.

4. Activităţi cultural educative:

- Simpozion internaţional "Educaţia pentru non violenţă" , Bistriţa, 12-16 aprilie 2000;

- Simpozion "Jubileu 90" , Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu " Bistriţa 2001;

- Simpozion internaţional "Experimentul Piteşti-Reeducarea prin tortură" -2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;

- Simpozion naţional - "Ei s-au opus comunismului" organizator alături de Asociaţia,Foştilor Deţinuţi Politici Bistriţa şi Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud.

5. Dezvoltare profesională :

- Curs de perfecţionare UBB Cluj-Napoca , 1985;

- Curs de management educaţional în cadrul programului Phare Vet Ro 9405 - Bucureşti, Atlas Consei,  1997; 

- Lergang fur rumanische general inspectoren Academie fur Dillingen, 1998;

- Piaţa liberă a manualelor şcolare,Bucureşti ,Ministerul Educaţiei Naţionale , Consiliul Britanic , 1999;

- Curs de formatori , Ministerul Educaţiei Naţionale ,Sinaia , 1999 .

- Stagiu de pregătire privind aplicarea noului regulament de inspecţie şcolară pentru inspectorii generali şi generali adjuncţi , condus de formatori din centrul For British Teachers , organizat în cadrul componentei Management de Finanţare a Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar , ianuarie 2000 , Ministerul Educaţiei Naţionale , Bucureşti;

- Curs "Utilizare AEL" Bistriţa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării , 2003;

- Curs "Formarea competenţelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor didactice", I.S.J.N., C.C.D. Bistriţa , 2003;

- Curs de formare ,Consiliere şi orientare , Bistriţa ,2008;

- Autor de articole publicate în: Didactica Nova,Răsunetul, Mesagerul, Revista "22" , Tribuna învăţământului, Tribuna Educaţiei ,

Collegium;

- Coordonator la revista scrisă de mână "Naturalistul " de către elevii cercului   "Micii  Naturalişti" din cadrul  Şcolii generale Şieu Mare, judeţul Bistrişa Năsăud;

- 1967-1971 , coautor "Lecturi biologice" , Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti;

- 1975 - autor "Catalogul dascălilor şi învăţăceilor ucişi în lupta împotriva comunismului;

- 6 martie 1945 - 16 decembrie 1989 Editura "George Coşbuc" , Bistriţa 2004 , coordonator;

- "Apiterapie - reţete din proiecte adunate" (uz intern) , Grup Şcolar Sanitar Bistriţa ,2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2011 Florentina Danci.

Pagini anexe

Mai mult